Hoppa till innehåll

Iståndsättningen av promenadstråken i Näsebacken är snart klar

Iståndsättningen som utförts längs med våren i Näsebacken framskrider planenligt och åtgärderna bedöms i sin helhet vara färdiga senast till midsommaren.

Iståndsättningen som utförts längs med våren i Näsebacken framskrider planenligt och åtgärderna bedöms i sin helhet vara färdiga senast till midsommaren.

Parkgångar och trappor har reparerats i den historiska Näsebacken, som tillhör den nationella stadsparken i Borgå. Slitna stigar har förnyats och passagen har styrts till huvudvägarna. Åtgärderna sparar bland annat tallarnas rötter från slitage.

– Näsebacken var redan på 1800-talet ett populärt friluftsobjekt såväl bland Borgåbor som turister. Med hjälp av dessa åtgärder ser vi till att den tål även kommande generationers steg, säger Anne Rihtniemi-Rauh, landskapsarkitekt vid stadsplaneringen.

Stentrapporna från Broparken till Näsebacken som är i dåligt skick har reparerats och trappstegen har rätats ut, varvid passagen upp till berget underlättats. Gången från herrgården till bron i Näse har reparerats liksom även den gamla gången utanför Furunäs till monumentet över de som avlidit i pest. På detta sätt har man åstadkommit en tillgänglig rutt till den populära utsiktsplatsen, Näsets sten.

– Iståndsättningen görs så lätt som möjligt, men ändå så att målen nås. I detta objekt kan inga stora maskiner användas, varvid läggningen av trappstegsstenar och förnyelsen av grusytor kräver fysisk kraft. Det handlar även om en teknikgren, säger Inkeri Tarkiainen, ansvarig trädgårdsmästare.

En grupp på sex byggpersoner arbetar på Näsebacken. Veli-Matti Vihinen, byggmästare för grönområden, agerar som arbetsledare för gruppen.

Iståndsättningen är en del av ett projekt vid namnet Reparationen av de historiska utsiktsplatserna i Borgå strandpark.

Restaureringen av parkskogen i folkparken i Kokon ingår även i samma projekt. Under vintern har träd i dåligt skick gallrats och avlägsnats av en skogsarbetare. Även i Kokon repareras de gamla gångarna och trapporna som leder till utsiktsplatsen. Dessa åtgärder utförs längs med sommaren.

Den nationella stadsparkens årsdag 18.5

Den nationella stadsparken i Borgå var den femte stadsparken i Finland, då den grundades år 2010. Parkens etableringsdatum är 18.5.

På grund av coronavirusepidemin firas etableringsdagen inte i år heller med arrangerade evenemang.

– Detta händer nu andra året i följd. Jag hoppas trots allt att Borgåborna självständigt skulle njuta av vår unika och kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljö, påminner Anne Rihtniemi-Rauh.

Berättelser om Näsebacken och stadsparken i Borgå finns på: https://www.borga.fi/nase-parkskog