Hoppa till innehåll

Kokon ishall öppnas och övningsturerna fortsätter

Kokon ishall öppnas igen.

Kokon ishall öppnas igen.

Ishallen var stängd i nästan en vecka på grund av en sänkning som upptäcktes vid rutinbesiktningen och den därmed sammanhängande säkerhetsrisken. Då blev man också tvungen att ställa in övningsturerna. På basis av utförda mätningar och en jämförelse av tidigare laserskanningsmodell har inga avvikelser observerats i fråga om balkens lodräta böjning.

På ishallen kan övningsturerna nu fortsätta för issportsföreningarnas grupper för barn under 12 år samt Hunters representationslag i Borgå.

– Tur att man utifrån expertens utredning kan konstatera att ishallen kan användas på normalt sätt igen, konstaterar chef för idrottstjänster Per Högström.