Hoppa till innehåll

Kom och leda hobbygrupper inom En hobby åt alla – Borgåmodellen för hobbyverksamhet läsåret 2023–2024

Staden söker serviceproducenter till Borgåmodellen för hobbyverksamhet för läsåret 2023–2024 med en anbudsförfrågan.

nuoret skeittajat.

Verksamhetsperioden för klubbarna inom Borgåmodellen för hobbyverksamhet är från september till maj. Hobbyklubbarna ordnas kl. 12–17 på vardagar. Hobbyklubbarna arrangeras inte under skolornas lovtider eller på helgdagar. Läsåret 2023–2024 arrangeras huvudsakligen klubbar som ordnas hela läsåret. Hobbyverksamhet erbjuds åt elever i årskurserna 1–9 i skolorna eller i närheten av skolorna i samband med skoldagen. Grenar som inte kan utövas i skolan kan erbjudas också på någon annan plats.

Förutom vanliga hobbygrupper fortsätter staden pilotförsöket med s.k. LUOVA-grupper, där barn får öva på svårigheter de har i livet med hjälp av kultur. Skolornas egna kuratorer jobbar som arbetspar med hobbygruppernas ledare. Ledarna för LUOVA-grupper väljs separat bland de serviceproducenter som anmält intresse, om staden får särskilt bidrag för tjänsten av Undervisnings- och kulturministeriet.

Ledarna ska vara myndiga. Innan verksamheten inleds kontrolleras brottslig bakgrund hos ledarna som arbetar med barn. Staden ansvarar för försäkringen av dem som deltar i hobbyverksamheten, men aktören ansvarar själv för hobbyledarnas försäkringar och eventuella skador. Företaget ska sköta pensionsavgifter på korrekt sätt och ge staden ett intyg över detta i början av varje kalenderår före faktureringen.

I anbudet beaktas:

  • ledarnas utbildning, erfarenhet och om de är lokala
  • presentation av verksamheten samt verksamhetens kvalitet
  • beaktande av specialelever
  • konkurrenskraftigt pris

Vid valet av hobbygrupperna i Borgåmodellen för hobbyverksamhet beaktas elevernas önskemål och de resurser som reserverats för verksamheten. Om det erbjudna innehållet inte motsvarar elevernas önskemål eller om det inte är möjligt att ordna verksamheten med rimliga resurser, ordnas inte gruppen. Då ersätts gruppen med något annat. Noggrannare tidsplan, hobbyutbud och antal grupper preciseras under maj-juni 2023, då projektfinansieringens storlek och skolornas tidtabeller för hobbygrupperna klarnar.

Lämna anbud senast 7.5 kl. 16.00.

Bekanta dig med den nuvarande verksamheten och utbudet inom Borgåmodellen för hobbyverksamhet: