Hoppa till innehåll

Konstnärer söks till nya konstprojekt på Borgå åstrand

Nya konstverk, som placeras på strandområdet mellan gångbron och Wilenius båtvarv anskaffas under de närmaste åren till Västra åstranden i Borgå.

Nya konstverk, som placeras på strandområdet mellan gångbron och Wilenius båtvarv anskaffas under de närmaste åren till Västra åstranden i Borgå.

För tillfället utförs byggarbeten på området. Efter att arbetena färdigställts fungerar Västra åstranden som ett trivsamt fritidsområde för invånare och turister. Verken anskaffas enligt principer fastställda i Västra åstrandens konstprogram och enligt linjedragningar i en skild konstplan för åstranden.

Fram till år 2025 anskaffas tre till fyra nya konstverk 

Ett av de första verken, som inköps är ett ljudkonstverk som förverkligas i samarbete med kammarorkestern Avanti!. Ljudkonstverket ansluts till gatubelysningens högtalarsystem på stranden. Belysningssystemet är en del av Borgå stads EU-finansierade LUCIA-projekt, som smart och energieffektivt upplyser gång- och cykelvägen på Västra åstranden.

Ett annat centralt konstverk anskaffas genom en parallell skissbeställning, då ett förslag till ett konstverk i många delar beställs av tre konstnärer.

Vidare är målsättningen att köpa ett eller flera färdiga verk som passar på området genom direktbeställning. Genom detta förfarande vill Borgå stad uppmuntra till hållbar konsumtion och uppmärksamma miljöhänsyn och konstens koldioxidavtryck. I konstnärernas egna samlingar ingår många färdiga och intressanta verk, som inte finns till påseende för allmänheten. En kartläggning av verk kommer att genomföras under slutet av året. 

Portfolioansökan till verkhelhet på Västra åstranden öppnas i juni

Syftet med ansökan är att anskaffa ett verk i många delar till åstranden, som stakar ut rutten från gångbron till Konstfabriken. Konsten kan vara småskalig och överraska hittaren, eller så kan den integreras i befintliga eller planerade konstruktioner eller ytor. Verket kan bestå av helt separata och enskilda delar.

Konstnärer som är intresserade av att förverkliga konstverket kan delta i en öppen portfolioansökan. På basis av portfoliorna beställs en skiss till verket av tre konstnärer. Av skisserna utväljs en som förverkligas. Portfolioansökan inleds den 1.6.2021 och avslutas den 6.8.2021 kl. 16.00. Beslut om val av konstnärer görs i början av hösten bland dem som anmält sig till portfolioansökan.

I ansökan och den parallella skissbeställningen följs Konstnärsgillets i Finland anvisningar. 

Konstverken anskaffas enligt en praxis fastställd i Västra åstrandens konstprogram.

Projekten finansieras med medel, som uppstår när tomtmark på Västra åstranden överlåts åt byggherren. Anslaget för området ifråga uppgår till 190 000 euro.