Hoppa till innehåll

Kulturupplevelser för barn och unga i Borgå

Barn och unga från Borgå får under våren mångsidigt ta del i olika konstgenrer via Kultis, programmet för kulturfostran. I vårens program för skolor och daghem betonas det lokala kulturutbudet och -arvet, utan att glömma gästande konstnärer.

Barn och unga från Borgå får under våren mångsidigt ta del i olika konstgenrer via Kultis, programmet för kulturfostran. I vårens program för skolor och daghem betonas det lokala kulturutbudet och -arvet, utan att glömma gästande konstnärer.

Museiäventyr, biblioteksbesök och nutidsdans

I vårens Mini-Kultis-program kan barn under skolåldern bland annat avlägga en kurs för museidetektiver i Borgå museum, uppleva en sagostund i stadsbiblioteket, besöka J.L. Runebergs hem, se en föreställning med nutidsdans i Konstfabriken eller delta i ett idrottsevenemang i Uusimaa Areena. Dessutom kan alla barn under skolåldern åka med på en liten tidsresa, då museilektor Hannele Tenhovuori från Borgå museum besöker daghem och med hjälp av bland annat olika smaker och ljud berättar om hur barnens liv såg ut förr i världen.

Barnen har ofta tyckt att den gemensamma stunden med gamla föremål och lekar har varit en rolig och kanske också lite spännande utflykt till historien. Den har fortsatt i barnens egna lekar och berättelser ännu efter att museitanten har åkt, berättar Hannele Tenhovuori.

Bildkonstverkstäder, konserter och naturkunskap för skolelever

Den här våren får ettorna besöka ett konstgalleri och delta i en bildkonstverkstad, medan tvåorna bjuds in till konsert med en symfoniorkester i Konstfabriken. Treorna dansar på lantdagsbalen för barn, som har sin förebild i lantdagsbalen som ordnades i samband med Borgå lantdag år 1809.

Borgå naturskola erbjuder alla fyror möjlighet att lära sig ute i naturen. I programmet Framtidsbyggarna övar eleverna sin förmåga till samarbete och växelverkan och att iaktta och läsa naturen samt känna medkänsla för den. Programmet innehåller också fakta om den globala uppvärmningen.

Syftet med programmet är att ge eleverna hopp om framtiden. Mitt hjärta värmdes av responsen av en elev, som hade insett att det lönar sig att göra något med tanke på klimatförändringen, berättar Pia Lindström som är miljöpedagog vid naturskolan.

Ungdomstjänsterna ordnar under våren temalektionen Mot puberteten för alla femmor och ett evenemang kring rusmedelsfostran, Choices – Ditt eget val!, för alla sexor. I februari får femmorna dessutom bekanta sig med hemligheter i Gamla rådhuset. Sexorna är välkomna att bekanta sig med Borgå stadsbibliotek och skapa ordkonst i Black Out Poetry-verkstäder.

Vad är Kultis?

Kultis är ett program för konst- och kulturfostran för barn och unga i Borgå, och ingår i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och skolan. Programmet innehåller aktiviteter, evenemang och tjänster med temat kultur, konst, historia, natur och idrott. Utbudet planeras utgående från barnen, så att det stöder barns och ungas växande och utveckling på ett helhetsbetonat sätt.

Verksamheten i anslutning till Kultis arrangeras av Borgå stads kultur- och fritidstjänster, Borgå naturskola och Borgå museum tillsammans med stadens utbildningstjänster och tjänster inom småbarnspedagogik. Dessutom arrangeras verksamhet i samarbete med flera olika samarbetsparter. Varje barn i Borgå har rätt att delta i en Kultis-tjänst eller -verkstad under året. Evenemangen och verksamheten ordnas i daghem, skolor eller i kultur- och idrottslokaler och allt är avgiftsfritt för deltagarna.