Hoppa till innehåll

Kuuselan koulus skolbyggnad i Hammars bevaras och på dess tomt ska byggas minihus

Ett planutkast för tomten med den gamla småskolbyggnaden i Hammars, dvs. Kuuselan koulu gör det möjligt att renovera skolan till bostäder och gemensamma lokaler samt att bygga tio minihus. Planutkastet hålls framlagt 22.1–23.2 och samtidigt söks en sakkunnig för helheten som vill påbörja gruppbyggandet.

Ett planutkast för tomten med den gamla småskolbyggnaden i Hammars, dvs. Kuuselan koulu gör det möjligt att renovera skolan till bostäder och gemensamma lokaler samt att bygga tio minihus. Planutkastet hålls framlagt 22.1–23.2 och samtidigt söks en sakkunnig för helheten som vill påbörja gruppbyggandet.

Målet med planarbetet är att möjliggöra ett nytt slags boende, utnyttja stadens tomtreserver och samtidigt trygga att byggnaden för Kuuselan koulu bevaras och kanten av Gammelbacka skog bevaras hel.

– Området för nya bostäder gäller i bara en del av skolans tomt och koncentrerar i närheten av skolbyggnaden. Områdets invånare motsatte sig tidigare planläggningen av hela Gammelbacka skog, och det här har beaktats i planutkastet som nu bara gäller skolans tomt. Skogen bevaras som område för närrekreation, berättar planläggare Anne Rihtniemi-Rauh vid Borgå stad.

Minihus, bostäder och gemensamma lokaler

Enligt planutkastet är det möjligt att bygga olika kontors-, service-, ateljé- och arbetslokaler samt gemensamma lokaler som inte orsakar störningar i miljön. Gamla lärarbostäder i nedre och övre våning kan ombyggas till bostäder, antingen till två små bostäder eller en lägenhet i två våningar på cirka 80 kvadrat. 

På skolans gård får byggas högst tio minihus på 30–50 kvadratmeter med liten terrass, skyddstak och med egen gårdsträdgård på cirka 100 kvadrat.

På tomten är det möjligt att bygga en gemensam täckt bilparkering, utomhusförråd och en byggnad med bastu och tvättstuga. Mellan byggnaderna lämnas gamla skolans gårdsplan som en gemensam gårdsplan.

Tomtens gräns mot Gammelbacka skog utgörs av en gammal väg som gick mellan skogen och skolans tomt innan den nuvarande Hammarsvägen byggdes. Trädbeståndet i kanten av den gamla skogen bildar också i fortsättningen skogskanten, och grandungen som är i dåligt skick är en del av Gammelbacka skog.

– Små tomter och hus har varit populära också annanstans i Borgå. Minihus i kombination med gemensamma utrymmen är ett sätt att närma sig gemenskap, delningsekonomi och kombination av arbete och boende. Genom planen kan man i viss mån stöda bevarandet av skolan i allmänt bruk, berättar Rihtniemi-Rauh.

I planutkastet möjliggörs fler parkeringsplatser på tomten bredvid skolan, och om företagsverksamheten upphör kan tomten ändras att användas för boende.

Staden söker en sakkunnig aktör för att starta gruppbyggandet

Den tidigare skoltomten och helheten som planen möjliggör lämpar sig väl för gruppbyggande.

I gruppbyggande är det en grupp privatpersoner som bygger bostäder för sig själva, och de fungerar själva som byggherre i stället för ett traditionellt byggföretag.

Borgå stad söker sakkunniga som är intresserade för gruppbyggande att bereda projektet. Experten planerar projektet, gör upp en kostnadskalkyl och låter göra skisser till bostäder samt sammanställer en invånargrupp.

Nytt liv för en fin skolbyggnad

Borgå stad äger skolbyggnaden som varit tom under en tid. Staden behöver inte byggnaden i sin egen verksamhet, och därför måste man för byggnaden hitta en ny användning. Den nya planen möjliggör detta.

– Den gamla timrade skolbyggnaden är fin och historisk. Den har en berättelse. Hoppas att människorna ser vilka möjligheter den här helheten öppnar. De här lösningarna verkar motsvara allt fler människors behov och önskemål, säger stadsarkitekt Markku Partanen.

Planutkastet hålls framlagt och en sakkunnig för gruppbyggande som startar projektet söks 22.1.–23.2.2020.

Man kan fritt besöka tomten för den gamla skolbyggnaden i Hammars. Man får komma och bekanta sig med den gamla skolbyggnaden på tisdag 4.2.2020 kl. 15.00–18.00, adressen är Hammarsvägen 33.

Synpunkter på planutkastet och ett meddelande om intresse för att inleda gruppbyggande i objektet önskas per e-post ”Småskoleområdet i Hammars” på adressen kirjaamo@porvoo.fi före 23.2.2020.

Ytterligare information:
planläggare Anne Rihtniemi-Rauh
tfn 040 489 5752

planeringsassistent Christina Eklund
tfn 040 489 5755

tomtchef Pekka Söyrilä
tfn 040 656 0231

stadsarkitekt Markku Partanen
tfn 040 489 1650