Hoppa till innehåll

Läckage i tryckavloppsledning i Hammars 30.6.2020

Ett läckage i tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö reningsverk har hittats. Det är fråga om en huvudledning 400mm. Läckaget är på fastlandet nära Hammars Seo. Ledningen tas ur bruk tillfälligt.

Reparationsarbetena påbörjas genast.

Borgå vatten informerar mera om läckaget och läckagemängder imorgon.