Hoppa till innehåll

Läckage vid Ernestasvägen, reparationsarbetet påbörjas 14.6.

Vattenverket har påträffat ett läckage vid Ernestasvägen. Reparationsarbetet påbörjas 14.6. kl 9 och beräknas ta till kl. 14. Man försöker utföra arbetet utan avbrott i vattendistributionen, ifall detta inte är möjligt beräknas ett möjligt avbrott ta cirka 2 h.

Vi ber kunderna försäkerhetsskull ta vatten i reserv innan arbetet påbörjas.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.