Hoppa till innehåll

Läskunnighetsarbete på gång i Borgå – agent och koordinatorer med i talkot 

I Borgå pågår två läskunnighetsprojekt med syftet att uppmuntra alla kommuninvånare att läsa.

I Borgå pågår två läskunnighetsprojekt med syftet att uppmuntra alla kommuninvånare att läsa.

Tre ambassadörer för läsning arbetar med projekten. Sanna Paljakka är läsagent för nätverksprojektet Läsrörelsen når ut till kommunerna! Läskoordinatorerna Noora Laitinen och Vilma Leminen å sin sida leder det tvåspråkiga läskunnighetsprojektet Brilli som är avsett för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning.

– Vi planerar och undersöker nya och inspirerande sätt att uppmuntra barn till läsning, säger läskoordinator Vilma Leminen. 

– Vi samarbetar med Borgå stadsbibliotek och skolor och daghem. Vi utreder också möjligheterna att få med även andra samarbetsparter än biblioteket i läskunnighetsarbetet, konstaterar läskoordinator Noora Laitinen.

Mångsidiga insatser för läsning på kommande

Läsprojekten har tillsammans med Borgå stadsbibliotek bjudit in grundskoleeleverna till en läsutmaning. Läsutmaningen är en samling uppgifter som sammanställts av biblioteken i Nyland med syftet att uppmuntra både elever, lärare och familjer att ge sig ut på en resa i böckernas värld. I de roliga uppgifterna ingår till exempel att läsa en perfekt toalettbok eller en så grön bok som möjligt. 

Planeringen av kommande evenemang är på god väg och i planeringen beaktas de rådande restriktionerna. Sommarens evenemang planeras på ett så smidigt sätt som möjligt, så att det är möjligt att flytta dem till webben om det behövs. Under våren ordnas evenemangen på distans. Det första evenemanget som ordnas på distans är ett läswebbinarium som läsprojekten ordnar tillsammans.

– Vi bjuder in lärare, anställda från småbarnspedagogiken och anställda från biblioteken till ett webbseminarium i mars. Meningen är att erbjuda ett mångsidigt webbseminarium som fokuserar på läsning, där vi erbjuder nya idéer till läskunnighetsarbetet. På webbseminariet talar flera professionella inom läsning från många olika delområden. Vi har också ett tätt samarbete med läskoordinatorn och biblioteket i Sibbo, berättar läsagent Sanna Paljakka. 

– I skolorna och daghemmen arbetar kunnigt yrkesfolk, som behärskar läskunnighetsarbete. Vår uppgift är att uppmuntra och stödja dem i detta arbete. Vi vill föra fram nya sätt att liva upp läsandet, men också se och erkänna det läskunnighetsarbete som görs hela tiden i skolor och daghem. Det är viktigt för oss att böcker och läsande är en del av allas liv också i framtiden, säger Paljakka, Laitinen och Leminen med en mun.