Hoppa till innehåll

Möjligheter att bygga ut hotellet Runo undersöks

En detaljplanändring för Gamla stan i Borgå är under beredning. Målet är en ändring användningsändamålet för hotellet Runo som för tillfället byggs i det s.k. Valtimohuset.

En detaljplanändring för Gamla stan i Borgå är under beredning. Målet är en ändring användningsändamålet för hotellet Runo som för tillfället byggs i det s.k. Valtimohuset.

I och med att användningsändamålet ändras kan byggnaden användas för hotell- och affärslokalverksamhet men inte för permanent boende. Hotellföretagarna har önskat en möjlighet att utvidga verksamheten. Staden undersöker möjligheter att bygga ut hotellet till dess vindsvåning genom en delvis höjning av byggnaden. I delen mot Berggatan på tomt 2 undersöks dessutom ett nybygge.

Detaljplanändring i Gamla stan i Borgå finns framlagd

En detaljplanändring som gäller projektet och som omfattar tomterna 1 och 2 i kvarteret 1303 i Gamla stan i Borgå finns framlagd från den 20 januari till den 26 februari 2021 på stadens webbplats www.borga.fi/543-gamla-stan-i-borga-1303 och i servicekontoret Kompassen. Under coronarestriktioner kan man ta del av planen i Kompassen endast med tidsbeställning. Åsikter kan lämnas skriftligt till Kompassen i kuvert eller per e-post senast den 26 februari. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”DP 543 Gamla stan i Borgå 1303”.

Samråd på webben den 3 februari 2021

Projektet och möjligheter till växelverkan presenteras den 3 februari 2021 klockan 17.00–18.30 i ett samråd som arrangeras på webben. Anmäl dig till samrådet senast den 1 februari.

Alla intresserade kan anmäla sig till samrådet. En länk till samrådet finns på sidan www.borga.fi/543-gamla-stan-i-borga-1303. Samrådet arrangeras med hjälp av mötesapplikationen Teams. Till dem som har anmält sig till samrådet sänds via e-post en länk. Genom att klicka på länken kan man delta i mötet utan en separat applikation som behöver laddas på datorn. På anmälningssidan finns det anvisningar hur Teams används.

Mer information

stadsplaneringschef Dan Mollgren,
tfn 040 623 2614,
dan.mollgren@porvoo.fi

planläggningsarkitekt Emilia Saatsi,
tfn 040 489 5749,
emilia.saatsi@porvoo.fi