Hoppa till innehåll

Ny skejthall blir färdig i oktober-november i Östermalm

En ny skejthall väntas bli färdig i Östermalm i en fastighet som hyrs av Borgå stads ungdomstjänster. Hallen blir färdig i oktober-november.

Övningslokalen gör det i fortsättningen möjligt att utöva hobbyverksamhet året om, och de blivande användarna av hallen — elsparkcyklister, skejtare och BMX-cyklister — är nöjda med hur projektet framskrider.
– I Borgå har man redan länge önskat att det skulle finnas ett inomhusutrymme för denna hobbyverksamhet för vintersäsongen då utomhusramper inte går att använda. Skateboardparken i Kokon öppnades i september 2015, och den skejthall som öppnas i höst ger de ytterligare möjligheter till hobbyverksamhet och utveckling av verksamheten som vi har förväntat oss, gläder sig chef för ungdomstjänster Nina Jorkama.
Borgå stad svarar för skejthallens hyreskostnader och kostnaderna för byggandet av ramper. Verksamheten drivs av den lokala skejtföreningen Porvoon Alfaltti-ihottuma ry. I fortsättningen kommer ungdomstjänsterna och föreningen att ordna tillsammans olika evenemang och kurser i skejthallen.
Skejthallen är cirka fem (5) m hög, och den totala ytan är 610 m2. Hallen består av två separata utrymmen. I det större av de två utrymmena, 460 m2, kommer en sektion som liknar street park med böjda element i båda tvärgavlarna samt olika skejtbara formar i mitten av utrymmet. I det mindre utrymmet, 150 m2, byggs en pool. Företaget Concrete proof svarar för byggandet av ramperna och poolen.


Öppet möte för allmänheten den 13 september

Stadens ungdomstjänster och Asfaltti-ihottuma ry presenterar planerna för skejthallen på ett öppet möte för personer som har grenen som hobby och för dem som är intresserade av saken. Diskussionsmötet anordnas den 13 september kl 17.30–19.00 i ungdomslokalen Zentra, i WSOY-huset på Mannerheimgatan 20.
Under kvällen kan man också komma med önskemål bland annat om lokalens verksamhetstider och verksamhetens innehåll. Publiken uppmuntras att fundera på hurdan verksamhet, såsom evenemang, kurser eller läger som kan ordnas i skejthallen. Om man inte har möjlighet att delta i mötet kan man inverka på verksamheten genom att besvara enkäten.


Bli medlem i skejtföreningen?

Asfaltti-ihottuma ry önskar fler aktiva aktörer i föreningen.
– Vi välkomnar gärna nya aktiva medlemmar till olika uppgifter. Övervakning av lokalerna sköts åtminstone till en början av frivilliga. Det lönar sig också att bli medlem i föreningen, hoppas föreningen.
Föreningen informerar om sin verksamhet på sin Instagram-kanal Porvoon Asfaltti ihottuma ry. Man kan kontakta föreningens styrelse genom att skicka e-post till adressen asfaltti.ihottuma@gmail.com