Gå till innehåll

Projektet Löpande Lilli och Kvicka Knattar uppmuntrar anställda och barn inom småbarnspedagogiken att röra på sig

Inom småbarnspedagogiken i Borgå har man sedan april 2020 aktivt satsat på barns motion och uppnåendet av motionsrekommendationer med hjälp av projektet Löpande Lilli och Kvicka Knattar.

– En stor del av barnens motion borde nuförtiden ske under deras dag i småbarnspedagogiken, med tanke på likvärdighet och jämlikhet. Vi har strävat efter att göra vårdnadshavarna mera medvetna om hur viktigt det är med en livsstil som innehåller mycket motion, berättar projektkoordinator Säde Siljamo.
Även chefer och anställda inom småbarnspedagogik har utbildats aktivt och uppmärksamhet har fästs även vid arbetshälsa.
– Det har skapats etablerad praxis kring Lilliverksamheten, såsom arbetsgrupper för motionsinriktad verksamhetskultur och Lillimöten för motionsansvariga vid daghemmen, berättar Siljamo.
Onsdagen den 30 mars samlas i Kokonhallen 36 Lillin från kommunala och privata enheter för småbarnspedagogik i Borgå för att få inspiration och nya kunskaper för att leda och aktivera barn.
– Under dagen får vi information av företagsfysioterapeut Saija Koivuniemi och idrottsinstruktörerna Pilvi Ryynänen och Christian Bremer, och som dagens höjdpunkt får vi träffa topplöpare Sara Kuivisto, berättar direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg ivrigt.
Enligt motionsrekommendationerna för barn borde de röra på sig minst tre timmar per dag. Målet borde vara en timme mycket fartfylld aktivitet som gör barnet andfått, och två timmar annan rask motion och utevistelse. I tillägg till denna motion hjälper andra lugnare sysslor i vardagen och tillräckligt med sömn och vila barnet att må bra.