Hoppa till innehåll

Sannäs huvudvattenledning har tagits i bruk efter läckaget – Pumpningen från Borgbacken har avslutats

Sannäs huvudvattenledning kunde igen tas i bruk efter reparationsarbeten, spolning och desinficeringen idag på eftermiddagen. Alla prov tagna fr.o.m. söndagen har varit rena. Vattenproverna är analyserade av ett utomstående laboratorium godkänt av myndigheterna, samt av Borgå vattens egen utrustning.

Vattendistributionen från Borgbackens reservvattenverk avslutades och vatten pumpas från Sannäs vattenverk som normalt. Vi räknar med att vattnet i nätet byts ut under 1–2 dygn. På grund av ändringar i flödesriktningarna och trycket kan det ännu förekomma tillfälliga störningar i vattenkvaliteten ifall avlagringar lossar från ledningarna.

I vattnet från Sannäs kommer man att mata en liten mängd klor under den kommande veckan utöver normal UV-desinficering. Kloreringen är en normal säkerhetsåtgärd för att trygga vattnets mikrobiologiska renhet. Kloreringen kan orsaka lindrig smak och lukt av klor. Borgå vatten informerar då kloreringen upphör.

Borgbackens råvatten kommer i framtiden att ledas till en ny anläggning i Saxby var vattenkvaliteten förbättras genom att avskilja bl.a. mangan och järn från råvattnet. Borgå vatten har påbörjat planeringen av Saxby vattenverks utvidgning samt planeringen av råvattenledningen mellan Borgbacken-Saxby. Den planerade anläggningen kommer att förbättra reservvattnets kvalitet. Den nya anläggningen i Saxby beräknas vara klar inom 3 år.