Hoppa till innehåll

Sex organisationer deltar i främjande av hållbara färdsätt

Projektet Hållbart till jobbet, som strävar efter att styra arbets- och tjänsteresor, har inletts i Borgå. Borgå stad koordinerar projektet i samarbete med utvecklingsbolaget Posintra och konsultföretaget Sitowise Oy. Projektet Hållbart till jobbet slutar i november 2021. Projektet finansieras av miljöministeriet.

Projektet Hållbart till jobbet, som strävar efter att styra arbets- och tjänsteresor, har inletts i Borgå. Borgå stad koordinerar projektet i samarbete med utvecklingsbolaget Posintra och konsultföretaget Sitowise Oy. Projektet Hållbart till jobbet slutar i november 2021. Projektet finansieras av miljöministeriet.

I projektet deltar sex organisationer och totalt cirka 660 anställda. Utöver staden och Posintra främjas hållbara färdsätt i den egna organisationen också av ABB:s enhet i Borgå, personalen på Nordea i Borgå, Borgå Energi och personalen i Varuboden Osla inom hela Borgåområdet.

De anställdas välbefinnande och flexibla praxis viktigaste målen

Målet för projektet är att skapa färdsätt som främjar välbefinnandet på arbetsplatserna i Borgå, att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt, att främja ibruktagande av mer flexibla arbetssätt och att minska utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor.

– En hållbar arbetsmiljö och arbetshälsa är centrala teman i stadens personalprogram. I och med detta projekt uppmuntrar vi personalen att använda hållbara färdsätt för arbetsresorna och främjar de anställdas välbefinnande. Projektet lämpar sig bra för våra strategiska personalmål, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.

Företagen som deltar i projektet representerar olika storleksklasser och branscher. Detta gör det möjligt också för många andra kommuner och företag att utnyttja de lärdomar och principer som lyfts fram vid projektet. Materialet samlas på projektsidan Hållbart till jobbet.

Enkät om färdsätt sätter fart på arbetet

Med projektet Hållbart till jobbet inleds främjandet av hållbara färdsätt i Borgå. Arbetet resulterar i en verksamhetsmodell för främjande av hållbara färdsätt på arbetsplatser och ett nätverk för hållbara färdsätt.

– I det följande skedet görs en enkät om färdsätt till de organisationer som deltar i projektet. Med enkäten utreds de centrala nyckeltalen för färdsätten samt de anställdas iakttagelser och önskemål i fråga om åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara färdsätt. Svaren utnyttjas senare då det utarbetas egna program för främjande av hållbara färdsätt för de organisationer som deltar, berättar Borgå stads trafikingenjör Antti Rahiala.

Projektet behövs i Borgå eftersom borgåborna gör cirka två tredjedelar av sina arbetsresor med personbilar och cirka hälften så att föraren är ensam i bilen. Arbetsresorna utgör en stor andel av de resor som görs med personbilar.

Ytterligare uppgifter:

personaldirektör Anu Kalliosaari
tfn 040 500 8521
anu.kalliosaari@borga.fi

trafikingenjör Antti Rahiala
tfn 040 193 1426
antti.rahiala@porvoo.fi