Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 16.6.2020

Centraltjänster för färdtjänst i Östra Nyland

Borgå stad har genom en anbudsförfrågan som publicerades 7.4.2020 bett om anbud på centraltjänster i Östra Nyland. Upphandlingen gäller centraltjänster för färdtjänst som en helhetsservice inom beställarkommunernas område. Centraltjänsterna omfattar en centralt styrd central för mottagning av beställningar, styrning av färdtjänstuppdragen samt förmedling och kombinering av beställningar. I tjänsten ingår ett styrsystem eller en systemhelhet för automatisk, optimerad trafikstyrning. 

Sex anbud lämnades in senast 4.5.2020. Ett anbud, som inte motsvarade anbudsförfrågan, uteslöts från anbudsförfarandet genom ett separat beslut. 

Social – och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att Taksi Helsinki Oy ska väljas till leverantör av centralstjänster för färdtjänst i Borgå, Askola, Lovisa, Lappträsk och Sibbo.

Upphandling av kontakttolktjänster 

Borgå stad har med anbudsförfrågan 4.3.2020 begärt anbud på tolktjänster för kontakttolkning och meddelandetolkning för Borgå stads social- och hälsovårdssektors behov. 

Inom tidsfristen 30.4.2020 före kl. 14.00 inlämnades sammanlagt 20 anbud. 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att till leverantörer av tolktjänster under avtalsperioden 1.1.2021 – 31.12.2022 för tolkning på distans välja Youpret Oy, Vantaan Tulkkikeskus Oy, Pohjois-Savon Tulkkikeskus och Kouvolan Tulkkikeskus Oy. 

Till leverantörer av tolktjänster på plats under samma avtalsperiod väljs Kouvolan Tulkkikeskus Oy, Hyvinkään tulkkipalvelu, Tultra Oy och Suomen Tulkkauspalvelu Oy. 

Övriga ärenden

De övriga ärenden beslutade social- och hälsovårdsnämnden enligt beslutsförslagen.