Hoppa till innehåll

Staden belönar föregångare i klimatarbetet

Borgå stad delar år 2020 första gången ut ett hederspris med namnet: ”Jag stöder klimatsmart Borgå”. Hederspriset kan tilldelas ett lokalt företag, en lokal sammanslutning eller en lokal organisation för sin insats för miljön eller klimatet.

Borgå stad delar år 2020 första gången ut ett hederspris med namnet: ”Jag stöder klimatsmart Borgå”. Hederspriset kan tilldelas ett lokalt företag, en lokal sammanslutning eller en lokal organisation för sin insats för miljön eller klimatet.

Hederspriset kan sökas av alla företag, sammanslutningar eller organisationer som för en hållbar vardag och tar aktivt del i främjande av stadens miljö- och klimatmål.

– Borgå stad har som mål att vara föregångare i klimatarbetet före år 2030. Detta betyder att staden är klimatneutral, att vardagen i staden är hållbar och att staden främjar den cirkulära ekonomin. Stadsorganisationen har sin egen viktiga roll när det gäller att uppnå målen men också företagen kan vara influerare. I bästa fall skapar klimatarbetet högre välbefinnande i Borgå samt lockande tjänster för invånarna, berättar stadens expert för hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Juryn väljer pristagaren

Pristagaren väljs av en jury till vilken hör verksamhetsledaren för Climate Leadership Council och äldre rådgivare i Sitra Jouni Keronen, direktör för miljöaffärsverksamhet i utvecklingsbolaget Posintra Leena Alihakkola, ordföranden för Borgås ungdomsfullmäktige Juho Heikkilä och stadens expert för hållbar utveckling Sanna Päivärinta. Hederspriset tilldelas på en tillställning på hösten dit också representanter för pressen blir inbjudna.

Belöningen är hederspris och synlighet i medier

Till pristagaren överlämnas ett diplom för insatser för miljön och klimatet. Därutöver gör staden en videofilm om pristagaren och dess verksamhet. Pristagaren kan också utnyttja filmen i sin egen marknadsföring. Om företaget, sammanslutningen eller organisationen som får priset görs också en podcastsändning till Borgåpodden.

Ansökningen börjar i augusti

Ansökan om att få hederspriset Jag stöder klimatsmart Borgå börjar i augusti. Ansökningstiden pågår till utgången av september. Företag eller sammanslutningar som hör till Borgå stadskoncern kan inte ansöka om hederspriset. Staden informerar om närmare ansökningsanvisningar innan ansökningen börjar i augusti.

Ytterligare information

Expert för hållbar utveckling Sanna Päivärinta
tfn 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi