Hoppa till innehåll

Staden ökar antalet sommarjobb för skolelever och studerande med 50 platser

Borgå stad har beslutat att öka antalet sommarjobb för skolelever och studeranden från 103 till 153 platser.

Borgå stad har beslutat att öka antalet sommarjobb för skolelever och studeranden från 103 till 153 platser.

Dessutom ökar staden antalet sommarjobssedlar, med vars hjälp Borgåföretag kan anställa ungdomar födda 2003–2005 för sommarjobb.

Genom sommarjobben erbjuder staden ungdomarna en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och dess spelregler. Samtidigt kan ungdomarna bekanta sig med arbetsuppgifter inom kommunsektorn och med staden som arbetsgivare.

−Coronapandemin och de begränsningar och åtgärder som gjorts för att förhindra spridningen har haft en kännbar inverkan på ungdomarnas liv och kan märkas i deras välmående, konstaterar personaldirektör Anu Kalliosaari. I år ville staden under en sommarmånad erbjuda flera ungdomar möjligheten till meningsfull sysselsättning och att kunna förtjäna egna pengar.

Ansökningstiden till sommararbetsplatser för skolelever och studerande gick ut 8 mars 2021. I år kom det 546 ansökningar. Antalet ansökningar har ökat från ifjol då de var 514. Arbetsplatserna är avsedda för ungdomar som har fyllt 15 år men inte 24 före 1.1.2021. Den ökade mängden sommarjobbplatser erbjuds till de ungdomar som redan ansökt om sommarjobb.

Staden sökte sommarjobbare till många olika slags uppgifter, bland annat parkarbete, fastighetsarbete, barnavård, äldreomsorg, kontorsarbete samt uppgifter inom fritidsväsendet. De populäraste arbetsplatserna i år fanns inom barndagvården samt idrottsplatsernas och grönområdenas underhållsarbeten.

Stadens olika sektorer gör sina val på basis av ansökningar och intervjuer. De som blivit valda underrättas skriftligt eller per e-post före den 16 april 2021. Namnen på de valda ges enligt personuppgiftslagen inte ut.

Vid sidan av sommarjobben för unga stöder Borgå stad arbetsgivarna i Borgå med en sommarjobbssedel värd 250 euro, om de anställer en ung person född 2003–2005 för sommaren. I år delas det ut 175 sommarjobbssedlar.