Hoppa till innehåll

Stadens digitala tjänster – en glädje eller en plåga? Svara på enkäten och vinn ett Museikort

Borgåbors önskemål och åsikter om elektronisk betjäning utreds med hjälp av en enkät som är öppen fram till 6 november 2022.

Kompassi digineuvonta.

Svaren ges anonymt. Bland dem som lämnar sina kontaktuppgifter lottas det ut tre Museikort.

Enkätsvaren en väsentlig tillgång för utvecklingsarbete 

Staden utvecklar sina digitala tjänster konstant. Särskilt under coronapandemin togs flera stora framsteg inom den digitala kundbetjäningen eftersom många tjänster måste erbjudas elektroniskt på grund av restriktioner för sammankomster. Nu när restriktionerna upphävts vill staden utreda invånarnas önskemål för framtida digitala tjänster.   

– Det är mycket viktigt att alla får möjlighet att sköta sina ärenden på ett sätt som passar dem. Med enkäten får vi reda på vilka tjänster invånarna vill sköta elektroniskt och vilka tjänster som hellre sköts ansikte mot ansikte, berättar utvecklingschef Eveliina Keski-Koukkari.  

Staden prioriterar utvecklandet av digitala tjänster baserat på enkätens svar. 

Med hjälp av responsen kan existerande tjänster förbättras eller helt nya elektroniska tjänster utvecklas. Respons och förslag vidarebefordras till de enheter som ansvarar för tjänsterna. 

Gemensamt projekt gynnar flera städer 

Enkäten förverkligas samtidigt även i Åbo, Tammerfors och Lahtis som en del av städernas gemensamma projekt för utvecklingen av digitala tjänster. Syftet är att få många svar och idéer gällande elektronisk betjäning.   

Mer information: