Hoppa till innehåll

Stadens sommarjobb för skolelever och studerande söktes av 514 ungdomar

Ansökningstiden till sommararbetsplatser för skolelever och studerande gick ut 4 mars 2020. I år kom det 514 ansökningar. Sju av sökande uppfyllde inte åldersvillkoret. Antalet ansökningar har minskar från ifjol då de var 561 stycken.

Ansökningstiden till sommararbetsplatser för skolelever och studerande gick ut 4 mars 2020. I år kom det 514 ansökningar. Sju av sökande uppfyllde inte åldersvillkoret. Antalet ansökningar har minskar från ifjol då de var 561 stycken.

Borgå stad erbjuder sommarjobb åt 100 skolelever och studerande för ungefär fyra veckor. Arbetsplatserna är avsedda för ungdomar som har fyllt 15 år men inte 24 före 1.1.2020.

Staden sökte sommarjobbare till många olika slags uppgifter, bl.a. parkarbete, fastighetsarbete, barnavård, äldreomsorg, kontorsarbete samt uppgifter inom fritidsväsendet.

Kontorsarbetet intresserade 22 personer och 52 unga ville arbeta inom kundbetjäning. Städning och köksarbete intresserade 15 personer. Biblioteket, läger och konstskolan var attraktiva alternativ för 65 ungdomar.

De populäraste arbetsplatserna i år fanns inom barndagvården med 94 sökande. Till underhåll av idrottsplatser sökte 79 personer. Grönområden har varje år varit bland de populäraste sommararbetsplatserna. Denna gång blev antalet ansökningar 73. Övriga arbeten inom Kommuntekniken söktes av 35 personer. I år var det 44 personer som önskade anställning inom hälsotjänster och äldreomsorg.

Genom sommarjobben erbjuder staden ungdomarna en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och dess spelregler. Samtidigt kan ungdomarna bekanta sig med arbetsuppgifter inom kommunsektorn och med staden som arbetsgivare.

Stadens olika sektorer gör sina val på basis av ansökningar och intervjuer. De som blivit valda underrättas skriftligt eller per e-post före 15.4.2020. Namnen på de valda ges enligt personuppgiftslagen inte ut.

Vid sidan av sommarjobben för unga stöder Borgå stad arbetsgivarna i Borgå med en sommararbetssedel värd 250 euro, om de anställer en ung person född 2002–2004 för sommaren.
www.borga.fi/sommarjobbssedel

Ytterligare information: byråsekreterare-planerare Eeva Pulkkinen, tfn 040 865 4484 eller personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn 040 500 8521.