Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar verksamhetsplanen för Kokon idrottscentrum

De olika skedena och tidsplanen för planeringsarbetet för Kokon idrottscentrum håller på att preciseras. Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte den 19 december en aktuell översikt av projektbolaget som ansvarar för planeringsarbetet.

Lapsijääkiekkoilija.

– Planeringen av idrottscentrumet framskrider under 2023 på två olika håll samtidigt. Stadsplaneringen bereder en detaljplaneändring för området. Samtidigt utarbetar projektbolaget, som ägs av staden, en projektplan för utvecklingen av området, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Det är meningen att projektplanen och detaljplaneförslaget ska vara klara före slutet av 2023. Byggandet kan inledas efter att detaljplanen har fastställts, tidigast år 2024.

– Under nästa vår planerar vi verksamheten i området, uteområdena och placeringen av byggnaderna, och på basis av det preciserar vi kostnadsförslaget. På hösten står affärsplanen, förvaltningsmodellen samt förhandlingar med eventuella partner och finansiärer på tur, beskriver verkställande direktören för projektbolaget Kalle Myllymäki.

Stadsfullmäktige har beslutat att man i Kokon i första skedet genomför en helhet som omfattar uppsnyggning av uteområden, en issportarena, allaktivitetsarena, hobbyarena med låg tröskel, hall för racketspel och uppvärmd konstgräsplan. Den preliminära konceptplanen för projektet blev färdig för ungefär ett år sedan. Då beräknades att kostnaderna för helheten blir över 40 miljoner euro.

I stadens budget har anvisats anslag på ca 25 miljoner euro för förnyandet av Kokon idrottscentrum åren 2024–2028. Projektbolaget utreder dessutom möjligheter att skaffa utomstående finansiering utöver stadens egen finansiering.

– En av projektbolagets uppgifter är att uppdatera kostnadsförslaget så att det motsvarar nuläget. Det är också möjligt att vissa delar av projektet ännu måste slopas om vi inte hittar tilläggsfinansiering eller lösningar som betydligt drar ner kostnaderna. Vi måste också förstå att finansiärer som fungerar på marknadens villkor kan prioritera en annorlunda projekthelhet än vad Borgå önskar, poängterar Jukka-Pekka Ujula.

Projektbolaget rapporterar till stadsstyrelsen i Borgå minst fyra gånger i året hur planeringen framskrider. Bolaget kommunicerar aktivt och öppet om hur planeringen framskrider i samarbete med staden.