Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 11.12.2023

Porvoon kehäsymboli.

Uppföljningsrapport om användningen av tilläggsanslaget för skolmat

Stadsstyrelsen beslutade enhällligt anteckna rapporten för kännedom.

Utredning om intresse för engelskspråkig undervisning

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna utredningen för kännedom.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.