Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 17.4.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Plan för genomförande av markanvändning 2023–2027

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt anteckna planen för genomförande av markanvändning 2023–2027 för kännedom och sända planen för kännedom till stadsfullmäktige.

Planläggningsöversikt 2023

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt anteckna planläggningsöversikten för kännedom och sända översikten för kännedom till stadsfullmäktige.

Borgå föreningscentral rf bidragsansökan/erbjudande

Efter omröstning beslöt stadsstyrelsen avslå Borgå föreningscentral rf:s förslag om ett gemensamt serviceprojekt enligt stadsdirektörens förslag.

Anette Karlsson föreslog att man tillägger följande sats till beslutet: ”Kaupunginhallitus edellyttää viranhaltijoita yhdessä Porvoon yhdistyskeskuksen kanssa etsimään mahdollisimman pian sellaisen ratkaisun, joka mahdollistaa tärkeiden yhdistysten toimintaa tukevien palveluiden sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden jatkumisen.”

Stadsdirektörens förslag vann över Anette Karlssons förslag med rösterna 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Johnny Holmström, Seppo Ijäs, Bodil Lund, Ilkka Luusua, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki) – 4 (Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson Sami Ryynänen, Matti Valasti).

Val av entreprenör för gårdsentreprenaden i Albert Edelfeltin koulu

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt välja Recset Oy till entreprenör för gårdsentreprenaden i Albert Edelfeltin koulu.

Skolgårdarna i Albert Edelfeltin koulu på Näse skolgatan renoveras. Lekredskapen och ytorna förnyas och en konstgräsplan anläggs på gården för idrott. På gården byggs nya skyddstak och en större bänk för elever. Täckdiken och brunnar i fastigheten saneras i samband med entreprenaden och gårdsbelysningen förnyas.

I konkurrensutsättningen kom det två anbud. Båda anbuden uppfyller upphandlingskriterierna.

  • 815 000,00 euro (moms 0%), Recset Oy
  • 828 210,00 euro (moms 0%), Mc Machine Oy

Det billigaste anbudet gavs av Recset Oy.

Elin Valtonen-Blomqvist och Mikko Valtonen deltog inte i behandlingen av ärendet.

Revidering av förvaltningsstadgan

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner ändringar och revidering av den gällande förvaltningsstadgan enligt stadsdirektörens ändrade förslag.

Stadsdirektören tog bort en bisats från sitt förslag:

  • 45.1 §: Hallinnollisen rehtorin nimike muutetaan jatkuvan oppimisen päälliköksi, koska tehtäväkuvaan ei kuulu oppilaitoksen johtaminen.

Tilläggsinformation: förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri, roope.lenkkeri@porvoo.fi

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslöt stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.