Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 14.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Detaljplan Edelfeltstranden i Haiko

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att stadsplaneringen kan fortsätta planeringen utifrån de fastställda planeringsprinciperna.

Ramavtal för anskaffning av stenmaterialprodukter

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att ingå ramavtal för anskaffning av stenmaterialprodukter för åren 2022–2024 med de anbudsgivare som uppfyller kriterierna. Följande anbudsgivare väljs som leverantörer inom ramavtalet:

Jarmo Toikka Ky (FI05487508)
NCC Industry Oy (FI17655150)
Peab Industri Oy Swerock (FI29775512)
Rudus Oy (FI16283906)
Seepsula Oy (FI06877081)
Terrawise Oy (FI074560916)
Viren-Yhtiöt Oy (FI02032882)

Principerna för anbudsförfarande gällande gästhamnen i Västra åstranden

Stadsutvecklingsnämnden godkände enhälligt principerna för anbudsförfarandet gällande gästhamnen i Västra åstranden i Borgå.
Anbud begärs för en helhet som omfattar den öppna plats / det torg som planlagts för gästhamnen (byggrätt 400 m2 vy), för tomten 2 i kvarteret 437 inklusive varvsbyggnader, samt för byggnadsytan för en flytande bastu (80 m2 vy) eller separat för gästhamnen och varvsområdet.

Övriga ärenden

Svaret på fullmäktigemotionen om företagarträning med låg tröskel för unga remitterades till beredningen. De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.