Hoppa till innehåll

Välkommen till Borgå, stadsdirektör!

Välkommen som stadsdirektör till drömmarnas Borgå! Vi söker en stadsdirektör som ska leda en organisation på cirka 2 500 personer i enlighet med vår stads värderingar: modigt, tillsammans, ansvarsfullt och med respekt för varandra. Ansökningstiden går ut den 15 januari.

– En framgångsrik stadsdirektör är en god personalchef och kommunikatör, är bra på att bilda nätverk och har en mångsidig förståelse för intressebevakning samt näringslivets och stadens intressentgruppers verksamhet. Vi värdesätter också en aktiv inställning till utvecklingsarbete, säger personaldirektör Anu Kalliosaari.
– Stadsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen, ansvarar för stadens och stadskoncernens verksamhet, förvaltning och ekonomi. I Borgå är tvåspråkigheten en levande del av vardagen, och här pratar man faktiskt finska och svenska dagligen.

Borgåborna är med om att rekrytera stadsdirektör

Platsannonsen för posten som stadsdirektör, inklusive behörighetsvillkor, finns i e-tjänsten Kuntarekry. Där annonseras också andra intressanta chefs- och expertposter samt många andra arbetsuppgifter som är lediga vid Borgå stad. Avsikten med marknadsföringen av stadsdirektörsrekryteringen är följaktligen att hitta också andra som vill komma till Borgå för att jobba.
– Vi rekryterar stadsdirektör genom att köpa reklamutrymme i olika massmedier, och vi anlitar också en rekryteringskonsult för att få fram lämpliga sökande. Vi har också tagit fram videoklipp där stadsbor berättar för den nya stadsdirektören om hurdant ställe Borgå är, fortsätter Kalliosaari.
I videoklippen berättar Borgåbor i olika åldrar och av olika slag om Borgås egenart.
– För många är Borgå just lämpligt stort och lämpligt livligt och ett bra ställe att bo på. Det ville Borgåborna berätta för den nya stadsdirektören och övriga eventuella nya Borgåbor. Med kampanjen eftersträvar vi synlighet också för andra ledigförklarade uppgifter samt i allmänhet för Borgå som boningsort, omtalar marknadsföringschef Raila Lassila.