Hoppa till innehåll

Vattenförbrukningen är rekordstor i Borgå

Vattenförbrukningen i Borgå har varit rekordstor under denna sommar. Normalt pumpas det i medeltal cirka 10 800m3 vatten per dag till nätet. Medeltalet i år under juni- och början av julimånad har varit 12 700m3 vatten per dag. Under midsommarveckan pumpades rekordmängder vatten till nätet, till och med upp till 14 400m3 per dag.

Den exceptionellt varma och regnfria perioden har ökat människornas vattenförbrukning. Även fritidsvistelse och distansarbete på sommarstugorna på grund av corona har ökat. Möjligen reser borgåborna även mindre till andra orter än före coronan.

På Emsalö i Borgå har det varit utmaningar med trycket i vattenledningsnätet på grund av den ökade vattenförbrukningen. I västra Emsalö försökte man förbättra trycket genom att installera en tillfällig tryckförhöjningsstation vid Brisingavägens avloppsreningsverk före midsommaren. Efter midsommaren har det dock visat sig att trycket är lågt på en del ställen också före stationen. Vattentrycket har varit lågt på områden söder om Bengtsby.

Som säkerhetsåtgärd hämtar Borgå vatten vattentankar till Emsalö ifall trycket är lågt. Från tankarna kan man vid behov hämta vatten med egna kärl. Vattentank hämtas till korningen av Emsalövägen och Ukkivägen samt till Emsalö byaboden.

På Borgå vatten försöker man hitta lösningar på hur trycket på Emsalö skulle kunna förbättras. Detta kommer enligt gjorda nätmodeller troligtvis att kräva investeringar för byggande av en tryckförhöjningsstation på endera Vessö eller Emsalö sidan. Planeringen och nätmodelleringen fortsätter.

Ifall det uppstår tryckproblem i Emsalö ber vi meddela om problemen till Borgå vattens felanmälan.