Hoppa till innehåll

Vattentjänstarbeten på Frontmannavägen

En del av Frontmannavägens gatuområde är detaljplanerad till tomtmark, vilket förorsakar ändringar i nuvarande vattentjänstnät. Behövliga byggnadsarbeten av vattentjänstnätet påbörjas måndagen 15.3.2021. Arbetet beräknas ta 4 veckor. Efter att arbetena blivit färdiga gör Borgå stads Kommunteknik gatubyggnadsarbeten.

Vattentjänstarbetet förorsakar ändringar i trafiken på Frontmannavägen.