Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattenförsörjningsnätet i Mosskärrsvägen

Borgå vatten bygger nya huvudvattenledningar mellan Borgbacken och Finnby vattentäkter och Saxby vattenreningsverk och renoverar samtidigt det befintliga vattenförsörjningsnätet på Mosskärrsvägen. Schaktningsarbetet har påbörjats. Byggandet av huvudvattenledningarna är en del av Saxby anläggningsutbyggnadsprojekt, som ska säkra vattenförsörjningen för Borgåborna långt in i framtiden, åtminstone fram till slutet av 2030-talet. Samtidigt är det vettigt att renovera Mosskärrsvägens åldrande nätverk.


Arbetet kommer att orsaka tillfälliga trafikarrangemang i området. Mosskärrsvägen stängs för allmän trafik och körning till tomterna ordnas på tillfälliga tillfartsvägar. Körning till tomterna är tillåten. Tillfällig parkering kommer att ordnas vid gatans ände.


Arbetet beräknas ta 2-3 månader. Vi beklagar de besvär arbetet orsakar.

På kommande: Karta över trafikstyrning.