Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattentjänstnät vid Biskopsgatan

Borgå vatten påbörjar saneringen av vattentjänstnätet vid Biskopsgatan under vecka 35. På området saneras vatten- och avloppsnätet samt byggs ett skilt dagvattennät på de avsnitt det fattas.

Biskopsgatan stängs för fordonstrafik mellan Alexandersgatan-Stadshusgatan på onsdagen 30.8. Trafik för att hämta och lämna kunder till Läkarcentret Fenix ordnas. Gång- och cykeltrafiken dirigeras längs västra sidan av Biskopsgatan.

Arbetet beräknas ta cirka 7 veckor.