Hoppa till innehåll

Vill du påverka? Ställ upp som kandidat till ungdomsfullmäktige

I november väljs nya medlemmar till Borgå ungdomsfullmäktige för perioden 1.1.2023–31.12.2024. Till ungdomsfullmäktige väljs 24 medlemmar och 10 ersättare. Alla Borgåungdomar som är födda 2004–2009 kan ställa upp i valet.

Nuorisovaltuusto.

Man kan ställa upp som kandidat fram till den 28 oktober genom att fylla i en blankett som fås från den egna skolans kansli eller från någon av stadens ungdomslokaler (Zentra i centrum, Kertsi i Gammelbacka eller Nuokka i Vårberga). Blanketten returneras antingen till den egna skolan eller till en ungdomslokal.
Ungdomsfullmäktige är det viktigaste organet som representerar ungodomar
Rösträtt i ungdomsfullmäktigevalet har alla Borgåungdomar som är födda 2004–2009. En röstberättigad kan höra till endast en valmansförening och ställa upp endast i sin egen valkrets.
– Ungdomsfullmäktige är det viktigaste organet som representerar unga i Borgå. I ungdomsfullmäktige har man möjlighet att bekanta sig med beslutsfattande och lära sig mera on kommunalpolitiken. Ungdomsfullmäktige är representerad i stadsfullmäktige, nämnderna och i många arbetsgrupper, var vi för fram ungas åsikt, berättar ungdomsfullmäktiges ordförande Ronja Flykt.
– Ungdomsfullmäktiges verksamhet är mångsidigt: vi har möten, vi ordnar evenemang, vi skriver åtalanden och tidningsartiklar. Till ungdomsfullmäktige kan man söka även om man inte har erfarenhet om beslutsfattande eller politik. Ungdomsfullmäktige är ett team var alla får vara sig själv, få nya vänner och fördjupa sitt samhälleliga intresse, säger Flykt.


Läroanstalterna fungerar som valkretsar


Som valkretsar fungerar läroanstalterna, vars elever kan rösta på kandidater från sin egen skola. Det finns totalt tio valkretsar: Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu, Lyceiparkens skola, Strömborgska skolan, Borgå gymnasium, Linnakosken lukio, Careeria, Prakticum, samt valkretsen övriga (Borgåbor som studerar annanstans och Borgåbor som inte studerar).
Platserna fördelas enligt följande: Linnajoen koulu 3, Pääskytien koulu 3, Albert Edelfelt 2, Lyceiparkens skola 2, Strömborgska skolan 2, Borgå gymnasium 2, Linnakosken lukio 3, Careeria 3, Prakticum 2, Övriga 2.
De tio ersättarna är gemensamma för alla valkretsar och deras inbördes ordningsföljd bestäms enligt kandidatens proportionella antal röster i sin egen valkrets.
Valtidtabell:

  • Tid att kandidera 3.10–28.10.
  • Valinfo för nya kandidater 31.10 kl. 16 i ungdomslokalen Zentra
  • Förhandsröstning 7.11.11 i ungdomslokalerna
  • Valdag i skolorna 17.11
Petra Backman

Ansvarig ungdomsarbetare

petra.backman2@porvoo.fi +358 40 138 9440