Hoppa till innehåll

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte har som mål att förbättra klientens livshantering och arbetslivsfärdigheter samt att skapa förutsättningar för sysselsättning, utbildning eller sysselsättningsfrämjande tjänster.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte grundar sig på lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Tjänsten utgår från en aktiveringsplan som utarbetas tillsammans med klienten eller från en sektorsövergripande sysselsättningsplan. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beviljas av en företrädare för socialväsendet. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas i regel i perioder på tre månader, 1-4 dagar per vecka, minst 4 timmar åt gången.

Under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte får klienten arbetsmarknadsstöd och kostnadsersättningar. Tjänsten utgår från en aktiveringsplan som utarbetas tillsammans med klienten.

Social rehabilitering

Social rehabilitering grundar sig på socialvårdslagen. För att delta i verksamheten behöver man inte vara en arbetslös arbetssökande. Syftet med den sociala rehabiliteringen är att stödja och förbättra klientens välbefinnande, livshantering samt arbets- och funktionsförmåga. Genom social rehabilitering stärks klientens delaktighet och initiativförmåga.

Förutom gruppverksamhet inom social rehabilitering kan man delta i intensifierat individuellt arbete med en socialhandledare.   

Du kan höra dig för om verksamheten hos socialhandledaren Hanna Lius, tfn 040 359 2995.

Verksamhetsställen

Kisälligruppen

Kisälligruppen är en kulturbetonad grupp för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. I gruppen stärker man användningen av egna resurser och färdigheter genom individuella mål. Gruppen utnyttjar närmiljön och dess tjänster i sin verksamhet. En socialhandledare fungerar som arbetspar för gruppens handledare.

Gruppen är verksam i WSOY-huset på Linnankoskigatan 32, Borgå. Fråga mer om du är intresserad!

Lehmus- och ARKI-grupperna

I grupperna Lehmus och ARKI kommer man med genom ett beslut om social rehabilitering eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. I grupperna stärker man den sociala funktionsförmågan och delaktigheten och stöder en positiv förändring. Med verksamheten strävar man efter att främja klientens förmåga att klara vardagliga funktioner. I verksamheten lyfter man fram olika teman, bl.a. hälsa och välbefinnande, sociala färdigheter och resurser. I grupperna utnyttjar man närmiljön och kulturen samt motionerar och gör saker tillsammans! En socialhandledare fungerar som arbetspar för gruppens handledare.

Logistikpatrullen

Logistikpatrullen är en mobil grupp som utför bl.a. transport av varor för olika enheter samt små reparations- och lagerarbetsuppgifter. Dagen består av olika arbetsuppgifter och beställningsjobb som kräver att klienten har den fysiska funktionsförmåga som behövs för att röra sig med gruppen. Den som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska ha en aktiveringsplan som utarbetats i samarbete med klienten, socialvården samt Arbets- och näringsbyrån/Kommunförsöket.

Logistikpatrullen är baserad i Östermalm på Gesällvägen 4, Borgå.

Träverkstaden

I Träverkstaden får man lära sig om olika trämaterial och om att bearbeta trä genom olika arbetsuppgifter. I Träverkstaden reparerar man bland annat möbler och trädgårdsmöbler från olika verksamhetsställen eller till exempel konstruktioner från gårdar och trädgårdar. Dessutom utför verkstaden andra småskaliga kundbeställningar. En verksamhetsdag kan innehålla också andra aktiviteter, till exempel studiebesök eller utflykter.

Under en verkstadsperiod är det möjligt att avlägga ett avsnitt av grundexamen inom ytbehandlingsbranschen, Ytbehandling av träytor 15 kp, i sin helhet. Dessa studier fullgörs i samarbete med Careerias enhet i Askola men så att lärandet huvudsakligen sker i Träverkstaden. När man förkovrat sig i ämnet är det möjligt att få antingen ett delexamensbetyg enligt examenssystemet eller ett intyg på sitt kunnande inom ytbehandlingsbranschen. Träverkstaden finns i Östermalm på Gesällvägen 4, Borgå.

Träverkstaden finns i Östermalm på Gesällvägen 4, Borgå.

Startti

Starttiverkstaden är till för unga under 30 år som saknar studieplats eller arbete eller som behöver stöd för att hantera vardagen. I gruppen stärks interaktionsfärdigheterna och deltagarnas egna resurser med olika kreativa metoder. Till verksamheten hör dessutom bland annat utflykter, besök, regelbunden motion och matlagning.

Starttiverkstaden finns i WSOY-huset på Linnankoskigatan 32, Borgå.

Konstgruppen

Konstgruppen lämpar sig för klienter i arbetsför ålder som är intresserade av konst, kultur och kreativ verksamhet. Konstgruppens verksamhet är riktad till unga under 30 år. I gruppen utvecklar man färdigheterna för kreativt uttryck genom att studera olika fenomen inom konsten och testa olika tekniker. Med hjälp av den kulturbetonade gruppverksamheten som utnyttjar närmiljön och tjänster stärker man livshanteringsfärdigheterna och stödjer unga på vägen till studie- eller arbetslivet.

Konstverkstaden träffas i WSOY-huset på Linnankoskigatan 32, Borgå.

Taitogruppen

Taitogruppen lämpar sig för klienter i arbetsför ålder som är intresserade av kreativ verksamhet. I gruppen får man lära sig om den audiovisuella världen bl.a. genom olika projekt (kortfilmsprojekt, manusarbete, scenografi, ljusteknik, inspelningsprojekt, produktion av ljudböcker och hörspel, musikproduktion), inte att förglömma tygtryck, handarbetsfärdigheter eller bildkonst med olika tekniker och verktyg.

Taitogruppen träffas i WSOY-huset på Linnankoskigatan 32, Borgå.