Hoppa till innehåll

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte bygger på lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (Finlex 2.3.2001/189). Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte motiveras med behovet av service och inkluderas antingen i aktiveringsplanen eller den sektorsövergripande sysselsättningsplanen (TYP). Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beviljas av socialsektorn.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas för 17–64-åriga långtidsarbetslösa för vilka andra åtgärder inte är ändamålsenliga. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte syftar till att stärka kundens livshantering, arbetslivsfärdigheter, förmåga att klara av arbete eller studier och att skapa förutsättningar för att kunden ska hitta jobb, få utbildning eller sysselsättningsfrämjande tjänster.

Social rehabilitering

Social rehabilitering bygger på socialvårdslagen (Finlex 30.12.2014/1301). Social rehabilitering är socialservice i enlighet med socialvårdslagen. Gruppverksamheten syftar till att främja och upprätthålla välfärden, minska ojämlikhet och främja delaktighet.

Du kan höra dig för om verksamheten hos socialhandledaren Jaana Kavakka vid verkstäderna i WSOY-huset, tfn 040 809 2244, eller hos socialhandledaren Nina Jääskeläinen vid verkstäderna i Östermalm, tfn 040 514 1507.

Du behöver gå via en socialhandledare för att dirigeras till verkstäderna, och också för att komma överens om ett eventuellt studiebesök.  Med i verksamheten kommer du via den remitterande enheten t.ex. vuxensocialarbete, barnfamiljernas socialarbete, Navigatorn eller TYP.
 

Verksamhetsställen

Kisälli- och Lehmusgrupperna

Lisäksi meillä on Kisälli- ja Lehmusryhmät työikäisille. Ryhmissä vahvistetaan arjenhallintaa vaihtuvin Kisälli- och Lehmusgrupperna är för personer i arbetsför ålder. I grupperna stärks livshanteringen utifrån teman av varierande slag. Bland annat hälsa och välmående, sociala färdigheter och andra resurser.

Grupperna verkar i WSOY-huset på Linnankoskigatan 32, Borgå

Logistikpatrullen

Logistikpatrullen utför små flytt-, reparations- och lagerarbetsuppgifter inom stadens egna funktioner. Dessutom ansvarar Logistikpatrullen för stadens lager i Gammelbacka och sörjer för återvinningen av kasserade föremål. En arbetsdag här kan innefatta också annat slags verksamhet.

e-post: logistiikkapartio@porvoo.fi

Logistikpatrullen verkar i Östermalm på Gesällvägen 4, Borgå.

Träverkstaden

På Träverkstaden får man genom varierande arbetsuppgifter stifta bekantskap med olika slags virke och med hur virket bearbetas. På Träverkstaden reparerar man bland annat möbler och trädgårdsmöbler från stadens verksamhetsställen eller konstruktioner till exempel från gårdar och trädgårdar. Dessutom utför verkstaden andra kundbeställningar i liten skala. En arbetsdag kan innehålla också annan aktivitet, till exempel studiebesök eller utflykter.

Pajajakson aikana on mahdollisuus suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon osa Puupintojen pUnder en verkstadsperiod är det möjligt att avlägga en del av grundexamen inom ytbehandlingsbranschen, ytbehandling av träytor, i sin helhet. Dessa studier fullgörs i samarbete med Careerias verksamhetsställe i Askola men i huvudsak på Träverkstaden. När man förkovrat sig i ämnet är det möjligt att få antingen ett delexamensbetyg enligt examenssystemet eller ett intyg på sitt kunnande inom ytbehandlingsbranschen.

Träverkstaden verkar i Östermalm på Gesällvägen 4, Borgå.

Starttiverkstaden

Starttiverkstaden är till för unga 16–29-åringar som saknar studieplats eller arbete eller som behöver stöd med sin livshantering. I gruppen stärks interaktionsfärdigheter och den deltagandes kapacitet med kreativa metoder. Till verksamheten hör dessutom bland annat utflykter, besök, regelbunden motion och matlagning.

Starttiverkstaden verkar i WSOY-huset på Linnankoskigatan 32, Borgå.

Konstverkstaden

Konstverkstadens verksamhet är till för ungdomar i åldern 17–25 år. På verkstaden tillämpas olika metoder för genomförande av projekt och stiftas bekantskap med kultur och konst. Verksamheten tar vara på närmiljön och närliggande tjänster. Verksamhetens syfte är att utveckla deltagarnas färdigheter i kreativa uttrycksformer. Aktiviteten på verkstaden ska stärka deltagarnas livshantering och utgöra ett stöd för ungdomarna på deras väg mot studie- eller arbetslivet.

Konstverkstaden verkar i WSOY-huset på Linnankoskigatan 32, Borgå.

Taitoverkstaden

På Taitoverkstaden bekantar man sig med hantverk av flera slag och utnyttjar olika kreativa metoder. I verksamheten används också stora mängder återvunnet material. Verksamheten kan innefatta också annan aktivitet, såsom studiebesök och utflykter. Dessutom nyttjas närmiljön och närliggande kulturutbud. Aktivitetens syfte är att stärka deltagarnas sociala färdigheter och livshantering samt främja deltagarnas arbets- och funktionsförmåga.

Taitoverkstaden verkar i WSOY-huset på Linnankoskigatan 32, Borgå.