Hoppa till innehåll

Lediga tomter på kartan

Lediga företagstomter i blått, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Det är enkelt att komma till området i Kungsporten. Den ligger vid en trafikknutpunkt i korsningen av E18-motorvägen och stamvägen 55. I området bedrivs livlig handel inom många olika branscher och det finns företag för alla behov, bland annat Autotalo Laakkonen, Plantagen och K-Rauta en Shell-trafikstation, och som landmärke Östra Nylands räddningsverks Borgå räddningsstation. Synergifördelarna är betydande, då kund-, logistik- och transportströmmarna rör sig mellan olika företag. Samarbetsmöjligheterna är obegränsade, och tomtutrymmet erbjuder goda förhållanden även för företag som kräver ett större utrymme.

Detaljplaneringen av området fortgår. Borgå stadsplanering svarar för planeringen.

Blev du intresserad av möjligheterna i Kungsporten? Ta kontakt med stadens enhet för anskaffning och överlåtelse av mark.

Bilder från Kungsporten

Företagsområdet Kungsporten med omgivande landskap, flygfoto.