Hoppa till innehåll

Lediga tomter på kartan

Lediga företagstomter i blått, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Företagsområdet Östermalm – Stadshagen ligger ungefär 2 kilometer nordost om Borgå centrum mellan Lovisavägen och Werner Söderströms gata som leder mot Mörskom. Det finns utmärkta trafikförbindelser från området både mot stadens centrum och till motorvägen. Man kan köra till motorvägen antingen via den närliggande anslutningen i Rita, eller om man kör mot Helsingfors, också via anslutningen i Skarpens. Trafikförhållandena förbättras också av den gatuförbindelsen mellan Lovisavägen och Werner Söderströms gata. Nytt utbud på tomter finns på nordvästra sidan av Stadshagens utvidgningsområde.

Området lämpar sig för mångsidig verksamhet, både för industri och för exempelvis utrymmeskrävande handel. I området finns det företagare inom flera olika branscher med lång historia. Där arbetar redan cirka 3 000 anställda. Förutom andra synergifördelar är det även möjligt att skapa ett underleverantörsnätverk i närområdet.

Detaljplaner och annan information

Bilder från Stadshagen

Företagsområdet Stadshagen, flygfoto.