Hoppa till innehåll

Betydelsefulla objekt i nationalstadsparken i Borgå

Nationalstadsparken i Borgå

Alexparken

Ånäsparken

August Eklöfs parken

Björkholmens lotsstation

Broparken

Ekudden

Empirekvarteren

Engelsparken

Fjärilsparken

Fredrika Runebergs park

Gamla Borgås område

Gammelbackas gårdsskog

Haiko och Telegrafberget

Haikofjärden och Barlastholmarna

Hammars strand och sågholmarna

Holmska gårdens trädgård

Jaakkolaparken

Järnvägsstationen

Jonasbackens friluftsskog

Kokonudden

Linséns park

Lyceiparken

Näse gård och Näsebackens begravningsplats

Näsebackens parkskog

Området kring Borgbackarna och Maren

Örnshamns park

Östra åstranden

Parkbacken

Parkskogen kring Gammelbacka gård

Runebergsesplanaden

Ruskis

Statyn av Edelfelt

Stensböle skyddsområde

Stränderna vid Borgå å

Strandpromenaden

Strandpromenaden i Hammars

Svinö

Svinö naturstig och fågeltorn

Villa Wilhelmsberg