Hoppa till innehåll

Borgå vatten effektiverar vattenbehandlingen i Saxby vattenverk

Under det gångna året har järnhalten varit exceptionellt hög i råvattnet som används i Saxby vattenverk. Vattenbehandlingsprocessen har inte kunnat effektivt avskilja exceptionellt höga järnhalter. Störningen i hushållsvattnet som orsakas av järn är inte farlig för hälsan utan störningarna är tekniska och estetiska: järnet kan orsaka avlagringar på sanitära armaturer, på kläderna kan förekomma rostfläckar och i dricksvattnet kan man känna av järnsmak.

Borgå vatten har under hösten gjort ändringar i ena behandlingslinjen i vattenverket. Med hjälp av ändringarna kan man förbättra hushållsvattnets kvalitet som distribueras. Med den nya utrustningen kan man dosera fällningskemikalie, som avskiljer järn samt tillika minskar grumligheten i vattnet. Utrustningen blev klar förra månaden och användning har genast förbättrat vattenkvaliteten.

För att ytterligare förminska järnhalten i hushållsvattnet kommer Borgå vatten också att bygga en likadan utrustning på andra behandlingslinjen. På grund av att utrustningens leveranstider är långa samt det behövs ändringar i automationssystemet har vi uppskattat att andra linjens utrustning kan tas ibruk under januari 2022.

I Saxby vattenverk finns det alltså två behandlingslinjer varifrån vattnet pumpas till vattenledningsnätet. Vattnet från Saxby vattenverk distribueras huvudsakligen i stadens västra- och norra delar. Från Saxby vattenverk pumpas det cirka 1,5 miljoner kubik vatten till nätet årligen.

I Borgå vattens budget för år 2022 finns det med byggandet av Finnby vattentag samt utvidgningen av Saxby vattenverk. Kvaliteten på råvattnet som fås från Finnby är en aning bättre. Vattenbehandlingen i utvidgningen i Saxby vattenverk kommer också för sin del att effektivera järnavskiljningen från råvattnet.