Hoppa till innehåll

Det kan fortfarande förekomma smakfel i vattnet

Borgå vattens huvudledning från Sannäs till Borgå som gick sönder förra veckans måndag är nu reparerad och desinficerad, men ledningen skall ännu spolas med rent vatten. Före ledningen tas i bruk försäkrar man sig om att ledningen är ren med att ta vattenprover som analyseras i laboratorium. Man uppskattar idag, att ledningen kan tas i bruk mot slutet av veckan. 

Tills ledningen och Sannäs vattenverk igen tas i bruk tar man vatten Borgbackens reservvattenverk. Borgbackens vatten desinficeras för att säkra den mikrobiologiska kvaliteten, men det innehåller för tillfället mangan över kvalitetsrekommendationerna. Också järnhalten är högre än vattnet från Sannäs, men överskrider inte kvalitetsrekommendationerna. För mangan finns inte hälsorelaterade kvalitetsgränser, men orsakar en avvikande färg och smak i vattnet, som ofta upplevs som järn- eller metallsmak. Dessutom kan dom bilda en hinna på vattnet om man låter det stå t.ex. i en kanna. Vattnet är ändå fullt drickbart och alla vattenprov tagna under veckan har varit rena. Vattenkvaliteten på Borgbacken kontrolleras regelbundet enligt ett program som godkänts av hälsoskyddsmyndigheterna.

Vattnet från Borgbacken leds i huvudsak till områdena öster om ån och till Näse och Hornhattula. Övriga områden får sitt vatten som normalt från Saxby, Norike eller Sannäs. Då ledningen från Sannäs fås i bruk igen avlutas pumpningen från Borgbacken genast. Vattenverket beklagar möjliga ovan omtalade avvikelser i vattenkvaliteten, som kan förekomma till dess.

För att säkerställa en tillräcklig vattentillgång för borgåborna och förbättra kvaliteten från Borgbackens vattentag har Borgå vatten förra året inlett planeringen av en utvidgning av Saxby vattenverk. Planeringen av behandlingsanläggningen och råvattenledningen går framåt under hösten till byggplaneringsskedet, och den nya anläggningen beräknas bli färdig under år 2023.