Hoppa till innehåll

Förskoleplatserna beviljas automatiskt, kom ihåg att godkänna barnets plats

Förskoleundervisningen för barn födda 2018 inleds hösten 2024. Man behöver inte längre anmäla sig till förskoleundervisningen.

Beslut om förskoleundervisning 2024.

Vårdnadshavarna får förskolebeslutet elektroniskt på Suomi.fi-tjänsten enligt decembermånads data från befolkningsregistret. Beslutet skickas per post till hemmet om vårdnadshavarnas e-postadress inte funnits tillgänglig. Besluten skickas i januari, senast vecka 7.

Vårdnadshavaren godkänner eller avböjer den erbjudna förskoleplatsen och kompletterande småbarnspedagogiken i eDaisy inom 14 dagar efter att beslutet har kommit. Efter detta kan vårdnadshavaren efter behag ansöka om en annan förskoleplats.

Om befolkningsuppgifterna inte varit staden till handa eller om vårdnadshavaren inte får något beslut över huvud taget, ska vårdnadshavaren fylla i Anmälan till förskoleundervisning i eDaisy. Meddela även om andra ändringar.

Gällande klientavgifterna

Ny kund: för betalningsbeslutet, ge tillstånd att använda inkomstregistret redan i eDaisy eller DaisyFamily när småbarnspedagogiken inleds eller gör en inkomstuträkning senast under startmånaden.

Tidigare kund: du kan ändra lovet för att använda inkomstregistret om du vill. Gör alltid en inkomstuträkning om det sker förändringar i inkomster eller familjeuppgifter. Allas inkomster kontrolleras en gång per år.

Om tillståndet att använda inkomstregistret saknas eller inkomstuträkningen inte är gjord, fattas betalningsbeslutet enligt högsta avgift.