Hoppa till innehåll

Det är inte längre nödvändigt att anmäla barn till förskoleundervisningen, platserna beviljas automatiskt

Från och med januari 2024 anvisas barnet en förskoleplats utan separat anmälan. Platsen för förskoleundervisning anvisas enligt skolornas elevupptagningsområden.

Porvoon kaupungin tunnus.

Beslut om förskoleundervisning för barn som börjar i förskoleundervisning hösten 2024 sänds till vårdnadshavarna i januari, senast vecka 7. Till dessa barns vårdnadshavare skickas ännu ett separat infobrev i slutet av år 2023.

– Processen förnyas för att göra vardagen smidigare för alla familjer. På detta sätt kan vi också tidigarelägga beviljandet av förskoleplatser, det vill säga familjerna får tidigare veta var barnet fått plats, berättar Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik.

Förskoleplatser beviljas enligt hemvist, det vill säga enligt den kommande skolans elevupptagningsområde. Vid anvisandet av plats beaktas barnets nuvarande plats för småbarnspedagogik och verksamhetsspråk, och om förskoleundervisning ordnas i det nuvarande daghemmet. Vårdnadshavaren kan efter behag ansöka om en annan förskoleplats i eDaisy-tjänsten.

Skolskjuts till förskoleundervisningen ansöks fortfarande genom att fylla i en pappersblankett i februari 2024. Systemet förnyas under år 2024 och om förnyelsen informeras mera senare.

Att bekanta sig med förskolan i maj

Den traditionella dagen för att bekanta sig med förskoleundervisningen samt skolorna ordnas nästa år på onsdagen den 15.5.2024. Under dagen bekantar sig förskoleeleverna, kommande ettor och elever i klass 7 med den nya skolan eller förskolan. Den populära dagen anordnas gemensamt av småbarnspedagogiska tjänsterna och utbildningstjänsterna.