Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 11.10.2022

Kuvituskuva suunnittelualueesta

I framtiden erbjuder campingområdet i Veckjärvi högklassiga tjänster för resenärerna i Borgå

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade enhälligt 20.9.2010, att stadens campingområde flyttas från Kokon till Veckjärvi. Samtidigt beslutade stadsstyrelsen att campingområdet ska förverkligas med en privat verksamhetsmodell som omfattar byggandet av området.

För planläggningen och utvecklingen av området utarbetades under sommaren 2022 en aktuell utredning. I utredningen har visionen för campingområdet i Veckjärvi sammanfattats på följande sätt: Campingområdet ligger i det gamla kulturlandskapet och erbjuder högklassiga tjänster invid sjöstranden. Byatmosfären, den mäktiga sjönaturen och tjänsterna som svarar på den framtida resenärens behov ger upplevelser.

Stadsutvecklingsnämnden antecknade utredningen för kännedom. Utarbetandet av planen för området inleds hösten 2022.

(korrigerad 12.10.2022)

I Vårdalen planeras mångsidigt och energieffektivt nytt boende

För ett område öster om Vårberga har beretts en ny detaljplan, som nu är i förslagsskedet. Genom detaljplanen för Vårdalsängen fortsätter genomförandet av energieffektivt byggande i Vårdalen som en del av Skaftkärrprojektet.

Den nya detaljplanen strävar efter ett trivsamt, energi- och ekoeffektivt bostadsområde med många slags bostäder. I området har planerats mångsidigt både fristående småhus, radhus, parhus och även flervåningshus. Planen tillåter också så kallade minihus. Sammanlagt kan det byggas cirka 180-250 bostäder i området.

Stadsutvecklingsnämnden beslöt att lägga fram detaljplaneförslaget och be om utlåtanden.

Övriga ärende

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.