Hoppa till innehåll

Tider för konstutställningar i servicehus och -hem kan sökas i april

Utställningstider för konstutställningar i servicehus och -hem i Borgå år 2024 kan sökas av enskilda konstnärer och konstnärsgrupper den 1–28 april 2023.

Servicehusen är lämpliga för konstutställningar med konstverk som kan hängas på väggen. Utställningstiden är tre månader. Konstnären får en ersättning på 250 euro för utställningen. Borgå stads kulturtjänster svarar för verksamheten tillsammans med boendeservicen.

Ansökningar med bilagor ska skickas senast den 28 april som en enda pdf-fil per e-post:

Ansökan görs med en särskild blankett.

Till ansökan bifogas:
• En utställningsplan med utställningens eventuella tema och verken som ställs ut. Om verken inte är färdiga, räcker det med en arbetsplan.
• Konstnärens eller konstnärsgruppens meritförteckning(ar).
• Portfolio eller bilder max 5 st.
Endast ansökningar som skickas som en enda pdf-fil behandlas.

Valen görs av en utställningskommitté på basis av ansökningarna. I kommittén ingår representanter för boendeservicen och kulturtjänsterna. Valen kan inte överklagas.

Servicehusen i Borgå

I Borgå finns fyra servicehus och ett servicecenter, vilka ligger på olika håll i staden: Brandbackens servicehus, Johannahemmet, Svalåkerns servicehem, Majbergets servicehem och Äppelbackens servicecenter. Utställningslokalerna ligger i husens korridorer och målgruppen är äldre som bor i servicehusen, deras närstående och personalen. Utställningstiden är tre månader och konstnären får en ersättning på 250 euro. Det tas inte ut någon provision för de verk som säljs.

Ansökningstiden för Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården skjuts fram

I år är det inte möjligt att ansöka om utställningstider i Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården, eftersom avtalen för nästa års konstutställningar redan har ingåtts. Ansökningstiden för dessa utställningslokaler har skjutits fram till år 2024, då man kan ansöka om utställningstider för åren 2025–2026.