Hoppa till innehåll

Ungdomslokalernas dörrar är öppna igen – coronatiden förde med sig nya arbetssätt vid sidan av de gamla

Dörrarna till Borgå stads ungdomslokaler är åter öppna och verksamheten har efter ett och ett halvt år nästan blivit normal igen, inom ramen för det nuvarande coronaläget.

Dörrarna till Borgå stads ungdomslokaler är åter öppna och verksamheten har efter ett och ett halvt år nästan blivit normal igen, inom ramen för det nuvarande coronaläget.

– Ännu kan vi inte göra allt, men kanske snart. Viljan är åtminstone stor, säger chefen för ungdomstjänster Nina Jorkama.

Under undantagstiden förvann ungdomstjänsternas huvudsakliga uppgift: att samla unga under samma tak, men istället uppfanns nya arbetssätt.

  – Vi rörde oss på stan, träffades i smågrupper, spelade på webben, streamade på sociala medier, startade podcaster och skapade nya sätt att vara i kontakt och tillsammans. Ungdomsarbetets mångsidiga team visade sin kreativitet och snabba reaktionsförmåga, berättar Jorkama.

 – All verksamhet går ändå inte att göra virtuell. Så när dörrarna till ungdomslokalerna öppnades på nytt i augusti och vi fick träffa de unga ansikte mot ansikte, så var vi mycket glada, säger Nina Jorkama.

Munskydd, handdesinfektionsmedel, säkra avstånd och namnlistor används fortfarande i verksamheten, likaså finns det fortfarande oro för exponering.

 – Att dörrarna öppnats har ändå haft en positiv inverkan på både anställda och unga. Många unga har återvänt till lokalerna, och också många nya besökare har hittat dit. Att vi i någon form har kunnat återgå till det normala har medfört ett lugn till verksamheten, berättar ungdomsarbetare Miika Koistinen som ansvarar för ungdomslokalen Kertsi i Gammelbacka.

Unga har ett behov av vuxnas stöd och närvaro

Under coronaepidemin har ungdomsarbetarna i större utsträckning än förut rört sig bland unga och arbetat digitalt i miljöer där unga spenderar mycket tid. Dessa arbetssätt kommer att fortsätta samtidigt som betydelsen av ungdomsarbetet i olika områden och ungdomslokaler betonas ännu mera.

 – Vi fortsätter det täta samarbetet med skolor och nätverk för unga. Vi kommer att satsa på frågor som lyftes fram också i enkäten Hälsa i skolan, bland annat på att förebygga ensamhet, ångest och mobbning och på att stöda ungas fritidsaktiviteter. Unga har nu behov av vuxnas stöd, av samtal och närvaro, konstaterar chefen för ungdomstjänster Nina Jorkama.

Nya unga nås genom spelverksamhet

Under undantagstiden gjordes mycket ungdomsarbete särskilt kring spelverksamhet. Applikationen Discord som har konstaterats vara bra och fungerande används fortfarande av ungdomstjänsterna, även om spellokalen i Zentra har öppnats.

 – Spelverksamhet har blivit en naturlig förlängning på det övriga ungdomsarbetet, eftersom spelandet är en verkligt populär hobby bland unga, berättar ungdomsarbetare Ahti Herttua som ansvarar för spelverksamheten.

Ungdomstjänsternas spelverksamhet heter SideQuest, sidouppdrag.

– Vår spelverksamhet är avsedd för alla, oavsett kön eller spelkunskaper. Vi hoppas också kunna nå sådana unga som inte har hittat något annat de gillar i vårt utbud. Vi uppmuntrar de unga att spela smart, alltså att hålla pauser och fundera över sitt eget beteende i spel och spelvärldar. Dessutom diskuterar vi med de unga hur viktigt det är att sköta skolan och sitt eget välbefinnande i vardagen, säger Ahti Herttua.

Vecka 41 firas den nationella veckan för ungdomsarbete.

Ungdomslokalerna i Borgå:

Kertsi, Gammelbacka, Zentra, centrum och Nuokka, Vårberga. Noggrannare öppettider: www.borga.fi/ungdomslokalerna

Du hittar ungdomstjänsterna också på sociala kanalerna:

Instagram: nuortenporvoo-deungasborga     

Instagram: porvoonetsiva.borgauppsokande

SideQuest Instagram: SideQuest

SideQuest Discord: SideQuest