Hoppa till innehåll

Vad fungerar i vardagen, vad fungerar inte? Fokus på starkare delaktighet under Navigatorns kvällar för unga

I Navigatorn ordnas hösten 2023 två träffar med syftet att öka ungas delaktighet. Delaktighetsträffarna ordnas i Navigatorn 16.11 och 7.12 kl. 16–17.

Nuoret.

I november är temat för träffen arbetslöshet och i december diskuteras ensamhet, men man får komma och prata om vad som helst. Alla unga och unga vuxna under 30 år är välkomna till träffarna. Träffarna är avgiftsfria.

Träffarna är en del av kampanjen ”Mikä v*ituttaa” som ordnas av nationella Ohjaamojen Onni som erbjuder psykosocialt stöd till Navigatorerna.

På träffarna får unga i åldern 13–29 år föra fram sina erfarenheter av och synpunkter på hur tjänsterna fungerar eller vad som är fel i vardagen.

– Kampanjen har fått sin början av att Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd vill höra vad Navigatorernas unga kunder tycker och tänker, som stöd för den pågående beredningen av reformen av den sociala tryggheten. De frågor som ställs kan samtidigt ge viktig information för det lokala utvecklingsarbetet, berättar Onni-anställda Mari Bergqvist i Navigatorn i Borgå.

– Syftet med träffarna är att de unga ska få sin röst hörd. Vi vill höra direkt av de unga vad som inte fungerar eller vad som kunde förbättras. Alla borde ha möjlighet att få påverka, bli hörd och höra till gruppen, fortsätter Erika Lindholm som arbetar i Navigatorn.

De ungas hälsningar förs vidare till de personer som ansvarar för tjänsterna och det begärs svar på de frågor som de unga tar upp.
– Man kan på riktigt påverka genom att delta i träffarna, konstaterar Mari Bergqvist.