Hoppa till innehåll

Firandet av självständighetsdagen i Borgå

I Borgå firas självständighetsdagen traditionellt med en medborgarmarch och fanborg, uppvaktning vid hjältegravarna och en konsert.

Program på självständighetsdagen 2023

Gudstjänst

  • Tvåspråkig gudstjänst i Domkyrkan kl. 11.00.

Fanborg och medborgarmarchen

  • Fanborg samlas på Stadshusgatan vid gymnasiet Linnankosken lukio kl. 12.10.
  • Medborgarmarchen börjar från torget till hjältegravarna kl. 12.25.

Uppvaktning vid hjältegravarna

  • Uppvaktning och kransnedläggning samt en kort fältandakt vid hjältegravarna kl. 12.45.
  • Kransar läggs ned av Mikaela Nylander, stadsfullmäktiges ordförande, och Jorma Wiitakorpi, stadsstyrelsens ordförande.
  • Gymnasister tänder minnesljus på hjältegravarna.

Veteranerna och deras anhöriga kan boka taxitransport till alla delar av självständighetsdagens program. Veteranerna bör underrätta sina egna organisationer om behovet av transport.

Festkonsert på Konstfabriken

  • Konserten på Konstfabriken börjar kl. 14.