461 Kulloon yritysalue

Asemakaava on hyväksytty, kaupunginvaltuusto 12.6.2019 § 38 ja se on lainvoimainen. 

hyväksytty asemakaava

havainnekuva

selostus liitteineen

rakennustapaohjeet

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.