Sinua saattaa kiinnostaa myös

Omakotitonttien luovutusehdot

Kaikilla tonteilla on rakentamisvelvoite. Omakotitonteilla rakentamisvelvoite on 50 prosenttia omakotitalon rakennusoikeudesta. Osalla tonteista on autotallille tai varastorakennukselle osoitettu kaavassa oma rakennusala. Tällöin pitää rakentaa myös autotalli tai varastorakennus, joka on vähintään 50 prosenttia kyseisestä rakennusoikeudesta.

Rakennuksen tulee valmistua kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja kaupungin laatimia rakennustapaohjeita.

Rakentamattoman tontin myynti tai vuokraoikeuden siirtäminen ennen kuin tontti on rakennettu, on kielletty ilman kaupungin suostumusta.

Rakentajat pääsevät tonteille alueen kunnallistekniikan valmistuttua. 

Kaupunki saattaa poistaa tonteilta taloudellisesti merkittävät puut ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista. 

Tonttien yleiset luovutusehdot