Hoppa till innehåll

Lediga tomter på kartan

Lediga egnahemstomter i grönt, reserverade tomter i gult. Du får reda på pris och annan information genom att klicka på tomten.

Hermansö

Hermansö är en småhusdominerad udde vid havsstranden. Husen är byggda under olika perioder från början av 1900-talet till nutiden. Längs gatorna på Hermansö kan man promenera ett par kilometer på ringvägen och i ändan av Strandhäggsgränden kan man göra en avstickare till stranden. Ellansgränd ligger cirka åtta kilometer från Borgå centrum.

Lokala tjänster

Offentliga lokala tjänster finns i Gammelbacka, Tolkis och Haiko. Närskolorna är Tolkkisten koulu och Eklöfska skolan. Skolorna ligger på cirka 3 kilometers avstånd. De närmaste daghemmen är Övre-Haiko daghem (cirka 4 km) och Haikobrinkens daghem (cirka 4,5 km). Spa- och hotellfaciliteterna på Haiko gård ligger cirka tre kilometer från området.

Detaljplan

Jordmån

På tomten vid Ellansgränd finns lera. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mera information om specialförhållandena på tomterna med lerbotten finns på sidan Bra att veta innan du ansöker en tomt.

Karta över tomterna

Ellansgränd 2 behöver en egen pumpstation

Avloppsanslutning förutsätter en pumpstation på fastigheten.

Övrigt

På tomtens östra kant finns ett ledningsservitut och på norra kant ett servitut för avledande av vatten för att dränera marken.

Borgå Energi kommer förmodligen placera ut en lyktstolpe framför tomten längs Ellansgränd.

Till tomten hör en andel av ett gemensamt markområde. Området i fråga ligger i ändan av Albert Edelfelts strandväg. En del av delägarna i det gemensamma markområdet har möjlighet att förvara en båt i området.

Ellansgränd 2

Flygbild över Ellandsgränd 2 samt omgivande landskap.