Hoppa till innehåll

Bidrag för grundläggande undervisning i konst

Bidragsanslaget för den grundläggande konstundervisningen ingår i budgeten för enheten Grundläggande undervisning i konst. Bidrag för grundläggande undervisning i konst beviljas en privat anordnare av den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning för verksamhet som ordnas i Borgå. Bidraget per kalenderår fastställs i början av bidragsåret utgående från de verksamhetsuppgifter som lämnats in under föregående kalenderår.

För att få bidrag krävs det att

  • livskraftsnämnden har godkänt anordnarens läroplan för den grundläggande konstundervisningen
  • utbildningsanordnaren har ett gällande samarbetsavtal med staden
  • anordnaren deltar i samarbetet inom den grundläggande konstundervisningen i området
  • anordnaren lämnar årligen in två utredningar om sin verksamhet, den första senast i slutet maj och den andra senast i slutet av oktober.

Bekanta dig med Borgå stads bidragsanvisning:

Tilläggsinformation

Felix Willebrand von

Rektor