Hoppa till innehåll

Småklasserna i Albert Edelfeltin koulu

Småklasserna i Albert Edelfeltin koulu erbjuder grundläggande utbildning för elever med funktionsnedsättning från förskola till årskurs 9. Det finns totalt fem grupper, varav tre har elever med lindrigare funktionsnedsättningar. I en grupp erbjuds undervisning för elever med autismspektrumstörning och i en grupp studerar elever med svårare funktionsnedsättningar. Småklasserna har cirka trettio, fem lärare och cirka 20 övrig personal.

I småklasserna ger man tid för lärandet och söker en lämplig lärandemiljö och -stil åt eleven. Det är viktigt att hitta kanaler för att uttrycka sig och bli förstådd. Eleverna uppmuntras och sporras samt handleds i att möta och övervinna motgångar. Repetering, upprepning och omedelbar feedback på aktiviteter motiverar eleven att fortsätta lära sig nya saker.

Integrationen med huvudskolan genomförs t.ex. inom färdighets- och konstämnena, samt i gemensamma evenemang och fester.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Småklassernas morgon- och eftermiddagsverksamhet anordnar en service som möter behoven hos barnen med funktionsnedsättning och deras familjer. Verksamhet anordnas på morgnarna före lektionerna, på eftermiddagarna efter lektionerna och under skolloven.

Vi erbjuder barnet så individuella aktiviteter som möjligt i en social miljö. Vår verksamhet styrs av utbildningsplanen samt verksamhetsårets fokusområden.

Under läsåret arbetar 20 handledare och en ansvarig handledare i morgon- och eftermiddagsverksamheten. Verksamheten har fyra grupper och cirka trettio barn och unga deltar i den.

Ansvarig handledare Mirella Lommi

Ställföreträdande ansvarig Satu Kovalainen

Jourtelefon 040 184 3828 (morgnar kl. 6.45–8.30, eftermiddagar kl. 12.15–16.30)

E-postadresserna är i formatet förnamn.efternamn@porvoo.fi

Personal

Skolkurator Sari Salin-Hämäläinen, tfn 040 588 0366

Psykolog Mirja Tujula, tfn 040 489 3306

Hälsovårdare Eija Kristén tfn. 040 488 9402

Elevhandlenarens uppgifter Päivi Poukka, tfn 040 571 7236

Undervisningspersonalens e-post: fornamn.efternamn@edu.porvoo.fi

Övrig personals e-post: fornamn.efternamn@porvoo.fi