Hoppa till innehåll

Ordningsregler för Borgå stads grundskolor

Ordningsreglernas syfte är att skapa förutsättningar för inlärning i en trygg och trivsam studiemiljö.

  1. Vi deltar i undervisningen, följer instruktioner och utför uppgifter samvetsgrant.
  2. Vi ger varandra arbetsro.
  3. Vi tar hand om vår egen, andras och skolans egendom och miljö.
  4. Vi uppför oss väl, tar hänsyn till varandra och behandlar andra elever och skolans personal med respekt.
  5. Vi motarbetar mobbning.
  6. Vi håller oss innanför skolans område under skoldagen ifall man inte fått tillstånd att lämna det
  7. Vi använder inte mobiltelefoner så att de stör undervisningen eller missbrukas.
  8. Vi beaktar upphovsrätten när vi använder elektroniska apparater, t.ex. smarttelefoner och anger källa när vi kopierar text eller bilder.
  9. Vi fotograferar och filmar endast personer som har gett tillstånd till det och publicerar endast innehåll som vi har upphovsrätt och behövliga tillstånd till.
  10. Vi har med oss och använder endast föremål eller ämnen som inte är förbjudna i lag och som inte är farliga eller till skada för egendom. Förbjudna är t.ex. alkohol, tobak, narkotika, egg- och skjutvapen.

Reglerna gäller, förutom i skolan, även i skolans verksamhet utanför skolans område.