Hoppa till innehåll

Coronaläget är fortfarande dåligt i Borgå

Coronaläget är fortfarande dåligt i Borgå. Incidenstalet har under de två senaste veckorna varit cirka 150 smittor per 100 000 invånare. Den här veckan (vecka 46) har det konstaterats 33 smittfall fram till fredagen. Smittspårningen har än så länge fortfarande lyckats bra, och man vet smittkällan i cirka 70 procent av smittorna. Smittspårningen är ändå belastad.

Coronaläget är fortfarande dåligt i Borgå. Incidenstalet har under de två senaste veckorna varit cirka 150 smittor per 100 000 invånare. Den här veckan (vecka 46) har det konstaterats 33 smittfall fram till fredagen. Smittspårningen har än så länge fortfarande lyckats bra, och man vet smittkällan i cirka 70 procent av smittorna. Smittspårningen är ändå belastad.

– Smittorna sprider sig nu särskilt bland barn och ovaccinerade. Inom familjer har smittorna spridit sig också till vaccinerade men smittsymptomen är vanligen mildare hos dem som fått vaccin, berättar ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

Under de två senaste veckorna har det i Borgå nästan inte alls skett stora massexponeringar men några smittor har ändå upptäckts på några arbetsplatser i Sköldvik och i Peipon koulu, Huhtisen koulu och i Huktis och Månsskensstigens daghem. Enstaka smittor har också upptäckts i Keskuskoulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu och i Parkdaghemmet. Stadens informationspraxis i samband med smittor i skolor och daghem kan ses på stadens webbsida https://www.borga.fi/coronasmittor-i-borga

Ta vaccin och använd munskydd

Vaccinationstäckningen har i Borgå stigit till en ganska bra nivå. 87,6 procent av personer som har fyllt 12 år har fått den första vaccindosen och 82,4 procent den andra vaccindosen. 

–  Vaccinationstäckningen är ändå högre hos de äldre åldersklasserna och vi uppmuntrar därför personer under 35 år att söka sig till vaccineringen. Vi planerar just nu inledande av coronavaccineringar i skolor. Vi informerar om detta mer detaljerat senare, poängterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.  

– Man borde också undvika folkmassor och fortfarande följa anvisningar om handhygien som säkert är bekanta för alla. Det lönar sig att använda munskydd, för så kan vi skydda varandra från smittor och undvika karantäner som är tråkiga för alla, fortsätter Silvennoinen.  

Regionförvaltningsverket inför striktare samlingsbegränsningar 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat om nya coronarestriktioner för Nyland. Restriktionerna träder i kraft den 25 november och de gäller evenemang med hög risk. Som alternativ till restriktionerna kan arrangörer ta i bruk coronapasset.

Med beslutet begränsas personantalet på ståläktare i inomhusutrymmen så att det vid evenemanget får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. Antalet deltagare på läktare med sittplatser begränsas inte. Begränsningen gäller inte offentliga tillställningar där det finns sittplatser för hela publiken. Begränsningen gäller inte heller sådana evenemang där man till ståläktaren eller ståläktarna tar in högst 20 personer. Regionförvaltningsverket förutsätter inte att publiken sitter på sin egen plats under hela evenemanget, men det är ändå skäl att undvika trängsel och inte gå omkring i onödan.

Med läktare avses ett utrymme där publiken kan följa med en föreställning, match eller motsvarande evenemang. Därför omfattas inte exempelvis mässevenemang av beslutet. Det är bara publiken som omfattas av beslutet, inte personalen, de som uppträder eller exempelvis spelarna i idrottsmatcher.

Med beslutet begränsas dessutom allsångsevenemang som ordnas inomhus. De är enligt Institutet för hälsa och välfärd högriskevenemang med tanke på spridningen av coronaviruset. Om mer än 20 personer deltar i allsångsevenemanget får högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet släppas in i utrymmet. Med allsångsevenemang avses evenemang där det främsta innehållet är allsång. Också allsångsevenemang med sittplatser omfattas av beslutet.