Hoppa till innehåll

Coronavirusläget i Borgå är fortfarande oroväckande

Coronavirusläget i Borgå är fortfarande oroande. Incidenstalet i dag, som beräknas enligt antalet nya smittor senaste vecka, är 69,3, men fram till fredag denna vecka har 19 nya smittor konstaterats.

Coronavirusläget i Borgå är fortfarande oroande. Incidenstalet i dag, som beräknas enligt antalet nya smittor senaste vecka, är 69,3, men fram till fredag denna vecka har 19 nya smittor konstaterats.

– Läget är oroväckande. Det är skäl att minnas att deltavarianten smittar lätt. Privata fester med stort antal gäster och resandet har ökat antalet smittor under denna vecka.

Vi önskar att människorna har ork att fortsätta använda munskydd och följa andra säkerhetsåtgärder. Det är också ytterst viktigt att människorna i karantän också följer reglerna, konstaterar överläkaren Susanna Varilo.

I juli har coronavirusepidemins accelerationsfas utvidgats att gälla hela Nyland. Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland meddelade den 28 juli ett beslut om nya sammankomstbegränsningar. Enligt beslutet begränsas inte antalet personer vid offentliga tillställningar och sammankomster som ordnas utomhus eller inomhus, men vid tillställningar och sammankomster som ordnas inomhus med över tio deltagare ska man ha möjlighet att undvika närkontakter, det vill säga möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra.

Vid tillställningar utomhus där det finns över 50 personer ska det vara möjligt för deltagarna att undvika närkontakt, men inget bestämt meterantal anges. Vid offentliga tillställningar ska man dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets samt THL:s anvisningar om förebyggande av coronavirussmitta.

Beslutet gäller från den 5 augusti till den 26 augusti.

Inga kommunspecifika begränsningar tills vidare

Borgå stads ledningsgrupp sammanträdde den 30 juli. Ledningsgruppen konstaterade att den inte inför några separata, kommunspecifika begränsningar.

– Till exempel Borgå Dagarna kan ordnas den 7 och 8 augusti, men arrangörerna bör ta RFV:s beslut om möjligheten att undvika närkontakt även utomhus i beaktande, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.